Ny

Vad gor en Lekmannaovervakare?

Vad gör en Lekmannaövervakare?

En stor del av frivårdens arbete bygger på frivilliga krafter i form av lekmannaövervakare. Syftet med lekmannaövervakare är att ge övervakningen en mer medmänsklig karaktär och möjliggöra en vardaglig tätare kontakt med klienten än vad som är möjligt för kriminalvården.

Hur länge har man övervakare?

De flesta har övervakning under ett års tid. En övervakning innebär både stöd och kontroll. Det kan omfatta samtal med en anställd vid frivården (som är en del av myndigheten Kriminalvården) och genomförande av olika behandlingsprogram för att få hjälp med att behandla ett missbruk eller psykisk problematik.

Vad är en övervakare?

En person som har i uppdrag att ha tillsyn över och ge hjälp åt personer som dömts till skyddstillsyn eller är villkorligt frigivna.

Vad är kontrakts vård?

En särskild form av skyddstillsyn som innebär att en dömd person, om brottsligheten kan relateras till missbruk, får behandling istället för fängelse. Personen förklarar sig villig att genomgå behandlingen genom att skriva under ett kontrakt.

Vad menas med villkorlig frigivning?

Villkorlig frigivning innebär att man friges med en prövotid som motsvarar det som återstår av strafftiden, dock minst ett år (26 kap. 10 § BrB).

Hur länge har man skyddstillsyn?

I stället för att dömas till fängelse kan du i vissa fall dömas till skyddstillsyn. Då löper en prövotid på tre år. Under prövotiden ska du sköta dig och försörja dig så gott du kan. Skyddstillsyn kan kombineras med andra straff, till exempel fängelse, dagsböter och/eller samhällstjänst.

Kan man bli frigiven tidigare?

Om det finns synnerliga skäl mot att villkorligt friges, ska frigivningen skjutas upp (26 kap. 6a§ Brb). Synnerliga skäl kan vara om man bryter mot lag, förordning eller handlingsnormer i fängelset, eller om man bryter mot villkor som är del av den dömdes verkställighetsplan.

Vad tjänar en biträdande övervakare?

31 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

När kan man få kontraktsvård?

Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) Kontraktsvård kan bli aktuellt för den som har någon typ av beroende, till exempel av alkohol eller narkotika, är spelberoende eller våldsbenägen. För att kunna dömas till kontraktsvård måste den dömde vara medveten om sitt missbruk eller beroende.

Hur länge har man Kontraktsvård?

Kostnadsansvaret fastställs. Kalle döms till kontraktsvård med 12 månaders behandling på ett kombinerat utrednings- och behandlingshem. Alternativstraffet är fängelse 12 månader. Tänkt villkorlig frigivning sker efter 2/3-delar av det alternativa fängelsestraffet, d.v.s. efter 8 månader.

Vad menas med villkorligt fängelse?

Syftet med villkorligt fängelse är att vara en allvarlig varning till gärningsmannen. Straffet verkställs i det fall att den som blivit dömd fortsätter begå brott under den prövotid som bestämts för honom eller henne.

Vem kan vara övervakare?

Kriminalvårdens system med biträdande övervakare ifrågasätts i en rapport från analysföretaget Acta Publica. Enligt rapporten är mer än var femte biträdande övervakare själv tidigare straffad.

https://www.youtube.com/watch?v=4xcUdtgSg2g

Share this post