Ny

Vad gor man som ledsagare?

Vad gör man som ledsagare?

Ledsagaren följer med en person med funktionsnedsättning på aktiviteter utanför hemmet. Det kan till exempel handla om att följa med på promenad, biobesök, bowling, bad, sportevenemang eller att gå på stan. Arbetstiden styrs av brukarens behov och önskemål samt antalet timmar som är beviljade.

Kan en anhörig vara ledsagare?

För att ha rätt till insatsen ledsagarservice eller avlösarservice enligt LSS så behöver den enskilde tillhöra någon av personkretsarna samt att behovet inte är tillgodosett.

Kan en anhörig vara kontaktperson?

En kontaktperson är en medmänniska som ger stöd genom att vara vän/kompis och som kan komplettera kontakten med anhörig/familj.

Vem betalar ledsagare?

Det kostar dig ingenting att ha en ledsagare men du betalar dina egna utgifter vid aktiviteter och resor. Kommunen står för ledsagarens omkostnader vid aktiviteter utanför ditt hem.

Hur gammal måste man vara för att vara ledsagare?

Du ska vara minst 18 år. Du får stöd och ersättning i form av timlön.

Vad krävs för att bli ledsagare?

För att få anställning som ledsagare kan krav som gymnasiekompetens, B-körkort och/eller tidigare erfarenhet från något vårdyrke ställas. Socialtjänsten försöker alltid matcha ledsagaren och personen med funktionsnedsättning så gott det går.

Vem räknas som ledsagare?

Som ledsagare räknas en person som hjälper dig under resan. Det behöver inte vara en speciell person, men det kan också vara till exempel din personliga assistent. Kommunerna har olika regler för om ledsagaren åker med utan extra kostnad eller om det finns en extrakostnad för ledsagare.

Vem har rätt till ledsagare?

Vem har rätt till ledsagare? Den person som har funktionshinder, syn- eller hörselskada eller psykisk sjukdom och behöver hjälp att komma utanför sitt hem och bryta isolering, kan få hjälp genom ledsagarservice.

Hur fungerar ledsagarservice?

Ledsagning innebär att du som har en funktionsnedsättning får stöd i fritidsaktiviteter utanför hemmet. Till exempel att följa med på promenad, biobesök, gå på stan och liknande. Stödet beviljas ett antal timmar per månad. Ledsagarservice ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vilka har rätt till ledsagning?

Share this post