Ny

Vad hander om jag redan ar smittad nar jag vaccinerar mig?

Vad händer om jag redan är smittad när jag vaccinerar mig?

Svar. Vaccinet hinner inte skapa något skydd mot sjukdomen om du redan är smittad när du vaccinerar dig. Då kan du bli sjuk i covid-19.

Hur lång tid efter dos 3 har man skydd?

För att skydda dig själv och andra mot covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du tar din påfyllnadsdos så fort du har möjlighet. Du kan ta den första påfyllnadsdosen (dos 3) tidigast tre månader efter att du fick din dos två i primärvaccinationen.

När får man resa efter vaccination?

Behöver jag ta en påfyllnadsdos för att kunna resa? När du har vaccinerat dig mot covid-19 med två doser är din vaccination giltig i 270 dagar. Skälet är att vaccinets verkan minskar med tiden och därför krävs det en påfyllnadsdos. Barn och unga under 18 år omfattas inte av 270-dagars regeln.

Hur länge biverkningar efter Covidvaccin?

Vaccinerna mot covid-19 ger ungefär samma typ av biverkningar som andra vacciner. Biverkningarna är oftast milda och går över inom en dag. De vanligaste biverkningarna vid vaccinationen är lokala biverkningar på injektionsstället (ömhet, svullnad, rodnad) men även muskelvärk, feber, huvudvärk och sjukdomskänsla.

Kan jag bli smittad av någon som är vaccinerad?

Du som är fullt vaccinerad kan fortfarande få covid-19, även om du löper mycket mindre risk att smittas av viruset, sprida det till andra eller bli allvarligt sjuk av det. När någon som är fullvaccinerad insjuknar i covid-19 cirka 14 dagar efter att ha fått sin andra vaccindos kallas det en ”genombrottsinfektion”.

Kan man smitta om man blivit vaccinerad?

Det finns begränsad kunskap om smittsamheten av covid-19-viruset om man skulle bli sjuk trots att man är vaccinerad. Det kan finnas en viss risk att du då kan smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom. Vaccinet är nytt.

När kan man resa efter dos 2?

Resa med covidbevis – vaccinationsbevis Efter vaccination med två doser är vaccinationen bara giltig i 270 dagar, enligt ett EU-beslut. Skälet är att vaccinets verkan minskar med tiden och därför krävs en påfyllnadsdos. Efter varje ytterligare dos så behöver ett nytt covidbevis hämtas, för att det ska vara uppdaterat.

Share this post