Ny

Vad har en kontaktperson for uppgift?

Vad har en kontaktperson för uppgift?

Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel handla om att barnet behöver aktiveras på sin fritid eller få hjälp med skolarbete.

Hur får man en kontaktperson?

Ansök om att få kontaktperson Du som vill ha en kontaktperson ska kontakta en biståndshandläggare eller göra en skriftlig ansökan. Utifrån din ansökan gör biståndshandläggare en utredning av din situation och dina behov och bedömer sedan om du har rätt till en kontaktperson.

Vad gör en kontaktperson i hemtjänsten?

En uppgift inom kontaktmannaskapet är i regel att ha ett helhetsperspektiv och koordinera alla inblandande runt en äldre person och att skapa trygghet kring de insatser som ges inom hemtjänsten, till exempel genom att verka för att samtliga i personalgruppen utför arbetsuppgifterna på ett liknande sätt.

Hur bör Ska verksamheter rent praktiskt hantera personuppgifter för att följa reglerna?

Hur hanterar man personuppgifter som inte längre används eller är relevanta för sin verksamhet? Den nya dataskyddsförordningen kräver att alla som sparar personuppgifter också har rutiner för att radera de uppgifter som är nödvändiga för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Vad gör en kontaktperson vuxen?

En kontaktperson är en vuxen person som ägnar några timmar per vecka av sin fritid till att umgås med ett barn eller vuxen som har behov av att vidga sitt sociala nätverk.

Vilka är de 10 rättigheterna i LSS?

Tio rättigheter/insatser för dig som omfattas av LSS/SFB

  1. Rådgivning och annat personligt stöd.
  2. Personlig assistans.
  3. Ledsagarservice.
  4. Kontaktperson.
  5. Avlösarservice i hemmet.
  6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
  7. Hjälp efter skolan och på loven.
  8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom.

Vad gör en kontaktperson för vuxna?

Ditt uppdrag som kontaktperson innebär att du och den enskilde träffas i genomsnitt en gång per vecka och har viss telefonkontakt däremellan. Ni träffas för att till exempel gå ut och fika, promenera, gå på bio eller teater, besöka museum, göra utflykter.

Är LSS En del av SoL?

Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) och Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS är lagar som personer med synnedsättning i behov av ledsagning kan luta sig emot. SoL och LSS skiljer sig åt på flera punkter.

Vad ska jag göra med min kontaktperson?

Att vara kontaktperson kan handla om att göra roliga saker som att gå på bio, hänga med på aktiviteter, fika på stan eller laga middag. Ibland kan det vara att följa med på möten, motivera personen att komma igång med aktiviteter eller få struktur i sin vardag.

Share this post