Ny

Vad har man for forsakringar via jobbet?

Vad har man för försäkringar via jobbet?

De försäkringar och pensioner du får genom kollektivavtalen gäller bara för dig som är anställd på en arbetsplats där avtalen finns. Det betyder, att om din arbetsgivare har kollektivavtal , har du dessa försäkringar och pensioner – annars har du dem inte.

Hur vet jag om jag är privatanställd?

Privatanställd arbetare: Om du är privatanställd arbetare kanske du jobbar på lager, på bygge eller som städare. Du kan också jobba med att köra lastbil eller buss. Många privatanställda arbetare jobbar också i affär, på restaurang eller på hotell.

Vilka försäkringar behöver man egentligen?

Nödvändiga försäkringar

  • Hemförsäkring. Ni behöver en hemförsäkring oavsett hur ni bor och samma försäkring gäller normalt för hela familjen.
  • Barnförsäkring. Även om barn är försäkrade via förskolan eller skolan så ger de försäkringarna aldrig ersättning för sjukdom.
  • Reseförsäkring.
  • Djurförsäkring.

När har man rätt till AGS?

Du kan få dagsersättning från dag 91 och längst till och med dag 360 i din sjukperiod. Om din arbetsgivare betalar sjuklön kortare tid än 90 dagar kan du få ersättning från oss från dag 15, men tidigast dagen efter sista sjuklönedagen.

Är jag privatanställd tjänsteman eller arbetare?

Det är arbetsuppgifterna som styr om en anställd räknas som arbetare eller tjänsteman. Har företaget kollektivavtal finns som regel bestämmelser om yrkeskategorisering i dessa. Arbetare är den som omfattas av kollektivavtal mellan ett fackförbund inom LO och ett arbetsgivarförbund.

Vad ägs företagen i den privata sektorn?

I den offentliga sektorn ägs företagen utav staten, landstinget, eller kommunen medan i den privata sektorn ägs företagen utav privata ägare.

Vad är det mest populära bolaget för försäkringspremier?

Det mest populära bolaget, sett till försäkringspremier, är Länsförsäkringar (30%) följt av If (18%), Folksam (16%), Trygg Hansa (15%), Moderna Försäkringar (3%). Övriga försäkringsbolag har tillsammans 18%.

Vilka är de mest populära försäkringsbolagen i Sverige?

Vilka är de mest populära skadeförsäkringsbolagen i Sverige? Det mest populära bolaget, sett till försäkringspremier, är Länsförsäkringar (30%) följt av If (18%), Folksam (16%), Trygg Hansa (15%), Moderna Försäkringar (3%). Övriga försäkringsbolag har tillsammans 18%.

Share this post