Ny

Vad hojer inte blodsockret?

Vad höjer inte blodsockret?

Livsmedel som innehåller små mängder socker som matbröd, inläggningar, bakverk och efter- rätter påverkar inte blodsockret nämnvärt. Ofta kan man minska mängden socker i bakningen utan att förlora i smak. Sötningsmedel kan användas till kaffe/te samt på gröt eller fil då det inte påverkar blodsockret.

Vad är diabetessår?

Personer med diabetes löper stor risk att få svårläkta sår på fötterna. Detta kan bero på: Dålig cirkulation i småartärerna trots att pulsarna på fotryggen kan vara normala. Dålig cirkulation i de stora blodkärlen.

Är det farligt att vara låg för diabetiker?

Sjunker blodsockret mycket lågt förlorar personen med diabetes medvetandet och hamnar i ett så kallat insulinkoma. Detta är ett farligt tillstånd eftersom hjärnan kan ta skada av alltför låga blodsockervärden. En kraftigt omtöcknad eller medvetslös person med diabetes ska snabbt föras till sjukhus.

Vad ska man undvika att äta när man har högt blodsocker?

Var försiktig med socker, salt och alkohol. Det viktigaste är att äta och dricka mindre eller inget av sötade drycker, godis, bakverk och snacks. Även salt och alkohol är det bra att vara försiktig med.

Vad höjer blodsockret mest?

Det finns olika sorter kolhydrater:

  • Sockerarter (druvsocker, rörsocker, fruktsocker etc.) Dessa höjer blodsockret snabbast och mest.
  • Stärkelser (finns i potatis, pasta), och höjer blodsockret medelmycket.
  • Kostfibrer (finns i spannmål, frukt och rotgrönsaker), höjer blodsockret minst.

Hur snabbt sjunker blodsockret?

Det postprandiella blodsockret är högre än normalt, och det tar ungefär fyra timmar för det att komma tillbaka till en normal nivå igen. Detta varierar beroende på vad du äter och hur mycket, samt vilka läkemedel du använder.

Vad händer om man har för lågt blodsocker?

Vid låg blodsockernivå blir det bränslebrist i kroppens olika organ. Det märks genom att du känner dig knäsvag, darrig och får hjärtklappning. Eftersom hjärnan är helt beroende av socker som bränsle får du symtom som påverkar medvetandet och psyket. Du kan bli yr, aggressiv, förvirrad eller omtöcknad.

Vad är lågt blodsocker diabetes?

För låg blodsockernivå kallas hypoglykemi, består av en blodsockernivå under 4 mmol / l. Hos personer med diabetes orsakas vanligtvis hypoglykemi av en för stor insulindos.

Varför drabbas du av diabetesfötter?

Diabetesfötter innebär problem med fötterna och kan drabba personer med såväl typ 1- som typ 2-diabetes. Det är därför extra viktigt att du som har diabetes är noga med att ta hand om dina fötter. Det finns två olika typer av komplikationer som kan drabba dig som har diabetes, angiopati och neuropati.

Vad är symptomen på diabeteskoma?

Symptomen i förstadiet till diabeteskoma är mycket tydliga, om du vet om vad du ska vara extra uppmärksam på: Andfåddhet. Aceton- eller fruktdoft i luften du andas ut. Illamående. Kräkningar. Extrem törst. Torr i munnen. Trötthet. Behöver gå på toa för att kissa ofta.

Kan du dricka vin eller öl om du har diabetes?

Du som har diabetes har lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar om du dricker måttliga mängder alkohol. Det går alltså att dricka lite vin eller öl till maten även om du har diabetes, men det är viktigt att du inte dricker alkohol på fastande mage eller i för stora mängder.

Hur bedöms en diabetesfot?

Som patient har du rätt att få dina fötter undersökta av läkare, diabetessköterska eller fotterapeut en gång per år, det kallas för fotstatus. Utöva din rätt som patient och få din årliga koll för att på så vis kunna få en adekvat bedömning om hur dina fötter mår. Hur bedöms en diabetesfot?

Share this post