Ny

Vad innebar det att jobba for staten?

Vad innebär det att jobba för staten?

Att vara statligt anställd innebär arbetsuppgifter som leder till långsiktig utveckling av Sverige där samhällsnyttan är i fokus. Som anställd arbetar man på uppdrag av medborgarna via regering och riksdag. Den statliga verksamhet som sysselsätter flest medarbetare är utbildning inom universitet och högskolor.

Hur är det att jobba på en myndighet?

Att jobba statligt innebär att du är en del av en demokratisk process. Genom att arbeta i en myndighet verkställs ytterst det som svenska folket, riksdag och regering har beslutat. Samhällsuppdraget framhålls som unikt och den som arbetar statligt har möjlighet att göra skillnad och påverka samhällets utveckling.

Hur får man ett statligt jobb?

Enligt regeringsformen får statliga arbetsgivare endast ta hänsyn till sakliga grunder så som utbildning och erfarenhet. Det ska inte spela någon roll vem du känner på myndigheten till exempel. Vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

Vad betyder statsanställd?

Den offentliga makten utövas under lagarna. Som statsanställd tillämpar du och följer de lagar och regler som gäller i den statliga verksamheten. Objektivitet. Allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas.

Får man lön samma månad som man börjar jobba?

De flesta i Sverige har en månadslön men man kan också ha andra löneformer som till exempel timlön, provisionslön (baserat på prestation), rörlig lön och ackord. Lönen som den anställda ska få kan antingen betalas ut samma månad som lönen tjänats in eller månaden efter.

Vad gör en Verksamhetsspecialist?

Jobbet som verksamhetsspecialist är väldigt omväxlande och det ger mig möjlighet att utvecklas samtidigt som jag är med och utvecklar våra processer. Livet är ett lärande och i den här rollen får jag lära mig massvis av nytt samtidigt som jag lär och utvecklar andra.

Varför vill man jobba på en myndighet?

En av de stora fördelarna med att arbeta på en myndighet är att få möjlighet att arbeta med stora och viktiga samhällsuppdrag. Det finns ett stort antal spännande, utvecklande och framförallt kvalificerade jobb på våra myndigheter.

Vem jobbar för staten?

De fem största statliga arbetsgivarna är Polisen, Försvarsmakten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket. Utbildning inom högskola och universitet är den statliga verksamhet med flest anställda.

Share this post