Ny

Vad innebar en verksamhetsovergang?

Vad innebär en verksamhetsövergång?

Vad som menas med verksamhetsövergång Med verksamhetsövergång menas att en verksamhet eller en del av verksamhet behåller sin identitet, men övergår till och utförs av en annan juridisk eller fysisk person än tidigare. Verksamheten övergår från en överlåtare till en förvärvare.

Vad är skillnaden att vara anställd som tjänstemän?

Det är arbetsuppgifterna som styr om en anställd räknas som arbetare eller tjänsteman. Arbetare är den som omfattas av kollektivavtal mellan ett fackförbund inom LO och ett arbetsgivarförbund. Tjänsteman är den som omfattas av kollektivavtal mellan ett fackförbund inom PTK och att arbetsgivarförbund.

Hur vet jag om en anställd är arbetare eller tjänstemän?

Arbetare är den som omfattas av kollektivavtal mellan ett fackförbund inom LO och ett arbetsgivarförbund. Tjänsteman är den som omfattas av kollektivavtal mellan ett fackförbund inom PTK och att arbetsgivarförbund.

Har tjänstemän kollektivavtal?

Ersättning för jourtid. Med jourtid i våra kollektivavtal menas tid då tjänstemannen ska vara på arbetsplatsen för att utföra arbete om det uppstår behov. I de flesta kollektivavtal är ersättningen per timme månadslönen dividerad med 600. Med exempelvis 20 000 kronor i månadslön blir det 33,33 kronor per jourtimme.

Vilka har Tjänstemannaskydd?

Några yrken som åtnjuter tjänstemannaskydd är poliser, tulltjänstemän, skyddsvakter, ordningsvakter, väktare, taxichaufförer, trafiktjänstemän (exempelvis lokförare, tågvärdar, biljettkontrollanter och busschaufförer) och socialarbetare.

När ett företag byter ägare?

Om alla aktier byter ägare, eller om en ny ägare jämfört med tidigare, får en majoritet av rösterna när bolagsstämma hålls, är det vanligaste att aktiebolagets styrelse och postadress, med mera, direkt ska ändras hos Bolagsverket. Se till att det blir gjort.

Kan övergång av verksamhet föreligga när en verksamhet läggs ut på entreprenad?

Reglerna om övergång kan vara tillämpliga även om inte hela verksamheten överlåts, utan bara en del av den (t. ex. när ett skolkök läggs ut på entreprenad). I fall när endast en del av en verksamhet övergår är det ofta svårt att avgöra om det är fråga om en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS.

Är det bättre att vara tjänstemän?

Tjänstemän för sina förhandlingar utifrån sin marknadsposition, arbetaren utifrån sin del av ett kollektiv. Tjänstemannen kan gå in till chefen, begära högre lön och hota med att annars säga upp sig. För arbetsgivaren kan det vara billigare att ge högre lön än att ta in en ny kraft och betala upplärningskostnaderna.

Vad innebär det att vara tjänstemän?

Tjänstemannasysslor är typiskt sett; administrativa sysslor, personalledning, planering, inventering, utredning, uppföljning/analys och utvärderingsarbete, schemaläggning, budgetarbete, ekonomistyrning, fakturering, bokföring, bokslut, lönehantering, certifieringsarbete, marknadsföring, PR-arbete och kundvård etc.

Vilka yrken är tjänstemannayrken?

För vissa tjänstemannayrken krävs ingen högre utbildning, men det är väldigt vanligt att tjänstemän på dagens arbetsmarknad har högskoleutbildning. Exempel på yrken som räknas som tjänstemän är ingenjörer, ekonomer, redovisningsassistenter, sekreterare, projektledare och programmerare.

Vilka är tjänstemän?

I offentlig verksamhet är tjänstemän, till skillnad från förtroendevalda, befattningshavare som är anställda hos myndigheten och uppbär lön för sitt arbete. En tjänsteman skilde sig ursprungligen från en arbetare genom att i sitt yrke producera tjänster i stället för varor.

Vad är innebörden av fredsplikt?

När det finns ett giltigt kollektivavtal på en arbetsplats råder fredsplikt mellan arbetsgivaren och det fackförbund som tecknat avtalet. Fredsplikt innebär att parterna inte kan vidta stridsåtgärder direkt mot varandra.

Hur vet jag om jag är tjänsteman eller arbetare?

Har företaget kollektivavtal finns som regel bestämmelser om yrkeskategorisering i dessa. Arbetare är den som omfattas av kollektivavtal mellan ett fackförbund inom LO och ett arbetsgivarförbund. Tjänsteman är den som omfattas av kollektivavtal mellan ett fackförbund inom PTK och att arbetsgivarförbund.

Share this post