Ny

Vad kravs for att en forman ska kunna vara skattefri for den anstallde?

Vad krävs för att en förmån ska kunna vara skattefri för den anställde?

Vad krävs för att en förmån ska vara skattefri? Här är tre tumregler att tänka på: Förmånen behöver erbjudas till alla anställda; alla ska alltså ha samma möjlighet att nyttja den. Det ekonomiska värdet behöver hålla sig inom de fastställda gränserna för respektive förmån (se mer i listan nedan).

Hur bokför man hälsovård?

En kostnad för en skattepliktig förmån av sjukvård och hälsovård redovisas tillsammans med den ingående momsen i kontogrupp 76 för anställda och i kontogrupp 69 för egenföretagare.

Vad är en Trivselutflykt?

motionsaktiviteter eller gymkort som arbetsgivaren betalar för. kaffe, frukt och annan enklare förtäring i samband med arbetet som inte kan ses som en måltid. trivselutflykter.

Vad räknas som en förmån?

Förmåner är ersättningar till anställd personal som utges i en annan form än kontant lön. Anställningsförmåner innebär att arbetsgivaren köper varor, köper tjänster, ger ränteförmånliga lån eller hyr tillgångar åt sina anställda för de anställdes privata användning.

Varför är makar och efterlevande make varandra?

Makar ärver varandra, varför efterlevande make får all egendom, även den avlidnes eventuella enskilda egendom. Undantag görs för s k särkullbarn som har omedelbar arvsrätt till laglotten som är hälften av arvslotten. Man kan inte testamentera bort laglotten och heller inte den egendom som man fått i arv efter den avlidne maken.

Vad krävs för att gåva mellan makar kräver äktenskapsförord?

Gåva mellan makar kräver inte äktenskapsförord. Men för att en gåva ska vara giltig mot borgenärer vid exempelvis en konkurs krävs registrering hos tingsrätten. Om äktenskapet varat i mindre än fem år gäller en särskild regel: 20 % per år av den gemensamma egendomen blir då giftorättsgods.

Hur kan man få information om vård av barn?

Vård av barn (VAB) 25 minuter. Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vård av barn (VAB). Delta i språkrådets undersökning om svenskt teckenspråk. Delta i språkrådets undersökning om myndighetens information på svenskt teckenspråk.

Share this post