Ny

Vad ligger frikortet pa?

Vad ligger frikortet på?

Fram till 2021-12-31 var frikortsbeloppet 2 350 kr. På grund av en höjning av prisbasbeloppet är gränsen för frikort 2 400 kr sedan årsskiftet 2021-2022. Har du betalat 2 350 kr och uppnått frikort senast 2021-12-31, behåller du frikortet perioden ut.

Hur länge gäller mitt Högkostnadskort?

Frikortet gäller i hela landet Ett utfärdat frikort är giltigt i hela landet och ger rätt till avgiftsfria besök inom öppen vården under resten av tolvmånadersperioden räknat från det första besöket.

Om du har varit på besök i vården och betalat 1200 kronor under en period på 12 månader så har du rätt till högkostnadsskyddet i öppenvården. När du kommit upp i 1200 kronor ska du få ett så kallat frikort.

Vad räknas in i högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar sammanlagt högst 1 200 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader. En region kan besluta om ett lägre belopp än 1 200 kronor för högkostnadsskyddet i den regionen.

Vad innebär frikort inom sjukvården?

När patienten inom en 12-månadersperiod har betalat patientavgifter upp till högkostnadsskyddets tak på 1 200 kr ska ett frikort utfärdas. Frikortet ger patienten rätt till avgiftsfri öppen sjukvård under den tid som kvarstår av 12-månadersperioden. Frikortet är nationellt och gäller i alla regioner.

När får man frikort i vården?

Betalda patientavgifter ska skrivas in i patientens högkostnadskort. Då summan 1 200 kronor har uppnåtts har patienten rätt att få frikort.

Hur länge gäller ett frikort inom sjukvården?

Hur länge gäller mitt frikort? Svar: Perioden för frikort börjar dagen du betalt 1 150 kr och gäller i tolv månader, räknat från första besöket. Enda undantaget är om du besöker en privat vårdgivare, till exempel en läkare eller sjukgymnast, som inte är ansluten till systemet.

Share this post