Ny

Vad menas med frivillig skattskyldighet?

Vad menas med frivillig skattskyldighet?

En medlemsstat som har utnyttjat möjligheten till frivillig skattskyldighet får ha bestämmelser som innebär att avdrag för ingående skatt villkoras av att skattemyndigheten i förväg har gett ett icke retroaktivt godkännande för skattskyldigheten.

Är det moms på lokaler?

I svensk lag är uthyrning av fastigheter som grundregel momsfri, detta innebär att det inte ska faktureras någon moms på hyran och fastighetsägaren har inte heller rätt till att dra av moms på investeringar.

Har filialer organisationsnummer?

En svensk filial till ett utländskt företag kan inte ha ett eget Eori-nummer eftersom filialen inte är en egen juridisk person. I Sverige har alla filialer till utländska företag ett organisationsnummer som börjar med 5164.

Är fastigheten momsregistrerad?

Uthyrning av fastighet är i regel undantagen från moms. Det innebär att du som hyr ut din fastighet inte ska ta ut moms på hyran. Du har därmed inte heller rätt att göra avdrag för ingående moms på inköp till uthyrningsverksamheten.

Är det moms på industrifastighet?

Din hyresgäst får enligt mervärdesskattelagens allmänna regler dra av den moms du tar ut på hyran. butikslokaler, kontorslokaler, industrilokaler m.m. eller hela byggnader till hyresgäst som stadigvarande använder lokalen eller fastigheten i momspliktig verksamhet.

Är det moms på fastighetsförsäljning?

När fastigheten överlåts till ett bolag måste bolaget bedriva en momspliktig verksamhet i fastigheten för att momsavdrag ska medges. Bedriver bolaget en momsfri verksamhet begränsas därför bolagets möjlighet att få avdrag för moms. Det gäller även om det är ett kommunalt bolag som har förvärvat fastigheten.

Är det moms på köp av fastighet?

Fastigheter är momsfritt både vid försäljning och uthyrning. Dock kan fastighetsägare göra sig frivilligt skattskyldig för moms i vissa situationer.

Vad är momsen på uthyrning?

Hur fungerar det då med momsen? Uthyrning av fastighet är som huvudregel momsfri. Vid hotellrörelse är dock momssatsen 12 %.

Share this post