Ny

Vad raknas som investeringsradgivning?

Vad räknas som investeringsrådgivning?

Investeringsrådgivning på oberoende grund – Innebär att en rådgivare måste bedöma ett tillräckligt stort och diversifierat urval av finansiella instrument som är tillgängliga på marknaden för att säkerställa att kundens investeringsmål på lämpligt sätt kan tillgodoses.

Vad är en professionell kund?

Professionell kund Professionella kunder antas vara i stånd att fatta sina egna investeringsbeslut och förstå riskerna med sina investeringar. De förväntas normalt ha sådana kunskaper att de själva kan avgöra vilken information de behöver för att kunna göra ett investeringsbeslut.

Vad är en kundkategori?

I registret Kundkategorier anger du vilka kategorier som du vill använda för att gruppera dina kunder i kundregistret. Du kan till exempel skapa kategorier efter företagsstorlek eller geografisk tillhörighet.

Vad är Lämplighetsförklaringen?

Lämplighetsförklaring. Ett värdepappersföretag som ger investeringsrådgivning ska lämna dokumentation till kunden. Dokumentationen ska specificera vilket råd kunden har fått och hur rådet motsvarar kundens preferenser, mål och andra egenskaper.

Vad behöver framgå i dokumentationen under avsnitt kundens önskemål krav och behov?

Dokumentationen ska vara lätt att ta fram och identifiera. Den ska arkiveras på ett säkert och varaktigt sätt. 1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om vilken kunskap och kompetens, samt fortlöpande fortbildning och yrkesutveckling, som krävs för att bedriva försäkringsdistribution.

Vad behöver finnas med när en bank sprider en Investeringsrekommendation?

5 § Den som sprider en sammanfattning av en investeringsrekommendation som utarbetats av någon annan, ska se till 1. att sammanfattningen är tydlig och inte vilseledande, samt 2. att den anger källor, samt var man kan få tillgång till uppgifter i samband med dessa, förutsatt att de är offentligt tillgängliga.

Share this post