Ny

Vad ska man gora med kontrolluppgifter?

Vad ska man göra med kontrolluppgifter?

Använd vår e-tjänst. I tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du lämna in och rätta kontrolluppgifter som avser inkomståret 2015 och framåt. Ska du bara lämna ett mindre antal kontrolluppgifter, max 50 stycken åt gången, kan du göra det direkt i tjänsten.

Hur får jag min kontrolluppgift?

På Skatteverket.se kan du hämta alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter, så kallade kontrolluppgifter. Där kan du också utse någon som hjälper dig med detta.

Vem ska lämna kontrolluppgift?

Vem ska lämna kontrolluppgift? – huvudregel. Kontrolluppgift ska enligt huvudregeln lämnas av den som gett ut en ersättning eller en förmån (15 kap 4 § SFL). Detta gäller även om man inte är arbetsgivare till den personen som fått ersättningen.

Vem ska lämna KU10?

KU10, lönekontrolluppgiften, lämnar arbetsgivare i allmänhet för mottagare som är bosatta och beskattas i Sverige. KU13 lämnar arbetsgivare för mottagare som ska beskattas enligt reglerna om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Hur deklarera Hyresersättning?

Hyresersättning beskattas normalt som inkomst av tjänst Det förekommer att arbetsgivare betalar ut hyresersättning för utrymmen som den anställda upplåter i den egna bostaden. Huvudregeln är att sådana ersättningar är skattepliktiga som inkomst av tjänst (eller näringsverksamhet).

Vad är kontrolluppgift Ränteutgift?

För utbetald ränta som kräver att kontrolluppgift lämnas används KU 20 som ska lämnas senast 31 januari året efter utbetalningen av räntan. I regel är företaget också skyldigt att göra skatteavdrag med 30 procent av utbetalt belopp. Dessa skatteavdrag ska då redovisas i skattedeklaration på sedvanligt sätt.

Vad är ett Inkomstintyg?

Med det menas ett arbetsgivarintyg eller ett anställningsavtal som är utfärdat de senaste två månaderna. Du kan även ladda upp en lönespecifikation från de senaste två månaderna eller registrerade inkomstuppgifter från Skatteverket.

Var hittar jag kontrolluppgift från Försäkringskassan?

Från i år skickar inte Försäkringskassan ut kontrolluppgifter för de beskattningsbara ersättningar de betalat ut.. De hänvisar i stället till Skatteverket men där krävs ju att man kan legitimera sig med bank-id..

Vad är KU55?

KU55 – Kontrolluppgift – Överlåtelse av bostadsrätt (SKV 2324) | Skatteverket.

Vad är KU55 blankett?

25 januari 2017 Den 31 januari ska bostadsrättsföreningar ha lämnat kontrolluppgift till Skatteverket gällande medlemmar som föregående år överlåtit en bostadsrättslägenhet i föreningen. Kontrolluppgiften lämnas på Skatteverkets blankett KU55.

Måste man lämna kontrolluppgift på utdelning?

Fåmansbolag är skyldiga att lämna kontrolluppgift om de utdelningar som under inkomståret lämnats från bolaget till fysiska personer och dödsbon. För fysiska personer och dödsbon med hemvist i Sverige sker det på blankett KU 31.

När behöver man inte lämna kontrolluppgift?

Arbetsgivares uppgifter Arbetsgivare som har betalat ut ersättning under 100 kr till en person under ett inkomstår behöver inte lämna kontrolluppgift (eller arbetsgivardeklaration) om det.

Share this post