Ny

Vad tjanar en avdelningsforestandare pa SIS?

Vad tjänar en avdelningsföreståndare på SIS?

Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor….Löneskillnader mellan män och kvinnor.

År Medellön kvinnor Medellön män
2017 44 900 kronor 50 900 kronor
2018 46 600 kronor 50 300 kronor
2019 47 900 kronor 55 100 kronor
2020 48 900 kronor 57 800 kronor

Vad krävs för att bli kriminalvårdsinspektör?

För att arbeta som kriminalvårdsinspektör krävs relevant högskoleutbildning med beteendevetenskaplig, juridisk eller annan lämplig inriktning. Meriterande är erfarenhet av kriminalvårdsarbete eller arbete i arbetsledande befattning.

Vad gör avdelningsföreståndare?

Som avdelningsföreståndare har du en viktig roll. Du ingår i institutionens ledningsgrupp och leder och styr arbetet på din avdelning. Budget och personalfrågor ligger på ditt bord, liksom ansvaret för att evidensbaserade metoder får genomslag i behandlingen.

Hur mycket tjänar man om man jobbar på SiS?

En annan myndighet som hamnar bland dem som har de lägsta lönerna i kartläggningen är Statens institutionsstyrelse, SiS. Av de tjugo personer på myndigheten som tjänar sämst är majoriteten behandlingsassistenter, med en lön mellan 20 710 och 22 000 kronor i månaden.

Vad är en föreståndare?

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet för brandfarliga eller explosiva varor behöver ha en eller flera föreståndare utsedda. En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften. Han/hon ska ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet hanteringen ingår i.

Hur mycket tjänar en föreståndare?

47 000 kronor Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Har en föreståndare korsord?

Synonymer till föreståndare

  • chef, ledare, prefekt, rektor, styresman, direktör, direktor, förman, boss, arbetsbas, arbetsledare, bas, direktris, dirre, husmor, intendent, värd.
  • Användarnas bidrag. intendent.

Hur blir man affärsområdeschef?

Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön….Löneskillnader mellan män och kvinnor.

År Medellön kvinnor Medellön män
2018 78 000 kronor 77 900 kronor
2019 78 800 kronor 78 200 kronor
2020 0 kronor 76 700 kronor

Vad har jag för lön som behandlings pedagog?

31 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Share this post