Ny

Varfor heter det Mack?

Varför heter det Mack?

Pumparna, som hade automatiska mätare, uppfanns av ingenjör Oscar Andersson. Hans och de andra delägarnas begynnelsebokstäver bildade företagsnamnet AB MACK. Namnet göts in på pumparna som snart kunde hittas över hela landet. Med tiden kom det att bli den gängse benämningen på bensinstationer.

Finns Ingo i Tyskland?

Svenska reklambyrån Ingo firar tioårsjubileum med att öppna upp sitt första internationella kontor. Inom kort öppnar svenska Ingo upp sitt första internationella kontor i Tysklands ”byråhuvudstad” Hamburg.

Vad betyder OK mack?

OK-Q8 AB är ett av Sveriges största drivmedelsföretag. 2012 gick OK-Q8 AB i Sverige och Q8 Danmark A/S samman och bildade OKQ8 Scandinavia. Företaget ägs till hälften av OK Ekonomisk förening (OK) och till hälften av Kuwait Petroleum International. Den svenska verksamheten omfattar ca 740 stationer.

Hur kommer bensinen till macken?

Var kommer mackens bensin ifrån? Från underjordiska tankar vid varje bensinstation. Bensinpumparna som kunderna tankar ifrån pumpar upp bensinen från de underjordiska tankarna och mäter samtidigt noga mängden bensin.

Vilka mackar tar INGO-kort?

Med INGO-kort tankar du enkelt och smart Kortet gäller på alla INGO-stationer i Sverige och Danmark. Du behöver inte jaga rabatter, samla poäng eller vänta på återbäring. Det är alltid de låga priserna på skyltarna som gäller för alla. Kortet gäller även på samtliga Circle K stationer i Sverige, Danmark och Norge.

Vilka Tankkort funkar på INGO?

På alla våra stationer kan du betala med INGO-kort, Circle K kort och bankkort. På drygt hälften av våra stationer kan du även betala med kontanter.

Hur många mackar finns det i Sverige?

Det finns i Sverige drygt 3000 bensinstationer (2022), en minskning från omkring 4.000 1968 och omkring 12.800 1939. Bensin såldes från början som en sidoverksamhet till försäljning av andra varor.

Vad står OK i OKQ8 för?

Tillsammans började man planera för drivmedelsförsörjningen efter kriget. I mars 1945 bildades Sveriges Oljekonsumenters Riksförbund, OK, med den huvudsakliga uppgiften att svara för importen av olja och drivmedel för medlemmarnas behov.

Vad är OK förkortning för?

Engelskspråkiga ordforskare utgår från att OK, okay från början är en förkortning av oll (eller orl) korrect, som anses vara skämtsam felstavning av all correct. Sådana medvetna felstavningar blev på modet i Boston, USA, på 1830-talet.

Vad händer om man tankar med bilen igång?

Att man inte ska stå med motorn igång när man tankar beror på att det bildas statisk elektricitet vid tankning. Detta är ännu känsligare vid tankning av E85. Statisk elekricitet och bensin/sprit, det vet ju alla hur bra det är.

Varifrån kommer ordet mack? Svar: Det är bildat av initialerna till namnen på dem som ägde det första bolaget med mackar i Sverige: Mathiasson, Andersson, Collin och Key.

Hur fungerar bensinmack?

Bensinen och bensinångorna byter plats med varandra, så att inga bensinångor släpps ut i onödan utan följer med tankbilen från macken. Normalt används inga pumpar vid påfyllning av bensinmackar, bensinen rinner från tankbilen till de underjordiska tankarna av sin egen tyngd.

Var i Sverige kan man tanka vätgas?

Idag finns fyra stationer där man kan tanka vätgas i Sverige: Arlanda, Göteborg, Mariestad och Sandviken. 2018 planeras ytterligare två stationer som ska ligga i Umeå och Stockholm. Med de åtta nya stationerna kommer Sverige ha minst 14 vätgastankstationer år 2020.

Share this post