Ny

Vart vander man sig vid skilsmassa?

Vart vänder man sig vid skilsmässa?

Om du vill skilja dig ska du vända dig till tingsrätten. I vissa fall ska ni ha betänketid innan skilsmässan kan genomföras….I vissa fall ska ni ha betänketid innan tingsrätten kan besluta om skilsmässa.

 • När det finns barn under 16 år i familjen.
 • Om en av er eller båda begär betänketid.
 • Om bara en av er vill skiljas.

Hur går man tillväga vid separation med barn?

Skilsmässa eller separation när du har barn

 1. Alla separationer är olika. Det kan vara olika hur man mår i en separation.
 2. Berätta för barnet om separationen.
 3. Barnet har rätt till båda föräldrarna.
 4. Barnet behöver få prata.
 5. Så kan barn reagera.
 6. Stöd för dig och för barnet.
 7. De vuxnas konflikter.
 8. En ny partner efter separationen.

Vem kan ansöka om konkurs?

Vem kan ansöka om konkurs? Dessa kan ansöka om konkurs: en borgenär (en person eller ett företag som aktiebolaget har en skuld till kallas för borgenär). Ansökan görs till tingsrätten som tar upp frågan om konkurs.

Vad innebär konkurs?

Konkurs innebär att tillgångar tas om hand och används för att betala av de skulder som bolaget har. Personligt betalningsansvar. En företrädare för ett aktiebolag kan personligen bli ansvarig att själv betala bolagets skatter och avgifter.

Varför gör du en konkursansökan gällande dig själv?

Om du gör en konkursansökan gällande dig själv så kostar det inget. I princip behövs inte heller någon speciell blankett. Du skriver enbart att du är ”på obestånd” vilket därmed betyder att du inte har ekonomi att betala de skulder du har. En ansökan ska även innehålla personuppgifter och en underskrift.

När ska ett aktiebolag försättas i konkurs?

Ett beslut om konkurs fattas av tingsrätten på den ort där företaget har sitt registrerade säte. Ett aktiebolag ska försättas i konkurs om det inte kan betala sina skulder och att betalningsproblemen inte endast är tillfälliga.

Share this post