Ny

Vilka aktenskap som ingatts enligt utlandsk lag erkanns inte i Sverige?

Vilka äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i Sverige?

Ett äktenskap erkänns inte om det vid tidpunkten för vigseln fanns ett äktenskapshinder enligt svensk lag och Page 5 5 minst en av parterna var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige. Ett sådant hinder kan t. ex. vara att en eller båda parterna var underåriga, s.k. barnäktenskap, eller nära släkt med varandra.

Hur gör man om man vill gifta sig borgligt?

Borgerlig vigsel bokar du hos kommunens kansli. Efter vigseln får brudparet ett så kallat vigselbevis av vigselförrättaren som ett minne av vigseln. Vigselförrättaren fyller också i intyget för vigsel och skickar tillbaka det till Skatteverket där vigseln registreras i folkbokföringen.

Är ett utländskt giftermål giltigt i Sverige?

1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. Huvudregeln är att ett sådant äktenskap anses giltigt till formen och alltså erkänns i Sverige, om det är giltigt i den stat där det ingicks (1 kap. 7 §). Att utländska äktenskap erkänns i Sverige gällde tidigare i princip utan undantag.

När tillämpas IÄL?

På motsvarande sätt som gäller för utländska beslut om äktenskapsskillnad kan tingsrätt i tveksamma fall pröva om ett utländskt beslut om upplösningen av ett registrerat partnerskap ska gälla i Sverige (3 kap. 8 § IÄL). När det gäller utländska beslut om upplösning av partnerskap är IÄL tillämplig.

Vilka juridiska krav finns där för någon kan bli gift?

Om man ska gifta sig i Sverige så spelar det ingen roll vilken nationalitet man är så länge man uppfyller dessa tre krav:

  • Båda måste vara över 18 år.
  • Ni får inte vara släkt.
  • Ingen av er får vara gift eller redan ha en registrerad partner.

Måste man ha en vigselförrättare?

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner. Behöver du en vigselförrättare? Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast utser vi vigselförrättare när vi fått in förslag från kommunen.

Vad krävs för att få viga någon?

Borgerliga vigselförrättare utses av länsstyrelsen….Ansökan ska innehålla:

  • Uppgifter om den aktuella personens namn, titel, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • En redogörelse för vilken utbildning personen har fått och vilka kunskaper de har om äktenskapsbalkens regler om vigsel.

Kan vem som helst bli vigselförrättare?

SVAR: Oftast är det politiker och förtroendevalda som är vigselförrättare, men vem som helst kan ansöka om att få vigselrätt. Det gör man antingen hos kommunen eller direkt till länsstyrelsen som är de som avgör ärendet.

Share this post