Ny

Vilka ar de olika skattesatserna for moms?

Vilka är de olika skattesatserna för moms?

I Sverige är standardnivån för momsen 25 procent. Utöver det finns två reducerade skattesatser på 12 respektive 6 procent. Några exempel på varor och tjänster där momsen är 12 procent är livsmedel och campingverksamhet. 6 procent är det bland annat på tidningar, tidskrifter och böcker.

Vad är en ingående moms?

Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten. När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms. Du redovisar momsen i en momsdeklaration.

Hur fungerar momsredovisning?

När är det 20% moms?

Den normala skattesatsen är 25 procent. Den tas ut på merparten av all skattepliktig omsättning av varor och tjänster samt på unionsinterna inköp och import av varor. Vid en skattesats på 25 procent utgör momsen 20 procent av priset inklusive moms.

Varför finns olika momssatser för olika varor och tjänster?

I Sverige har vi 3 olika momssatser. Det absolut vanligaste är att det på varor och tjänster är 25 procent moms. Men det finns andra typer av tjänster/varor där momssatser är annorlunda. Orsaken till detta är att man från politiskt håll vill att konsumtion av vissa varor/tjänster skall främjas.

Hur stor är Kemikalieskatten?

Skatten beräknas på varornas nettovikt (varans vikt utan emballage) och är 8 kronor per kilogram (kg) för vitvaror och 120 kronor per kilogram (kg) för övrig elektronik. Skatten kommer att begränsas till 320 kronor per vara, exklusive moms.

Vad blir priset med moms?

För att räkna ut priset med moms från priset utan moms så multiplicerar du helt enkelt priset utan moms med 1.06, 1.12 eller 1.25 – beroende på momssatsen. T. ex. ifall priset utan moms är 100kr, och momssatsen är 25%, så är priset med moms 100kr x 1.25 = 125kr.

Vad är Kemikalieskatten för något?

INFORMATION OM KEMIKALIESKATTEN Riksdagen antog i november 2016 en ny lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Syftet med skatten är att bidra till det nationella miljömålet ”en giftfri miljö” och att detta skall ske genom att ”minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel”.

Hur fungerar Kemikalieskatten?

Skatten tas ut oavsett varans värde. Exempel på varor som omfattas av kemikalieskatten är vitvaror som exempelvis kylskåp, mikrovågsugnar och dammsugare. Även varor som datorer, läsplattor, spelkonsoler och datorskärmar är skattepliktiga. Läs Skatteverkets information om vilka varor som ska beskattas.

Share this post