Ny

Vilka beslut tar styrelsen?

Vilka beslut tar styrelsen?

Exempelvis är det styrelsen som fattar beslut om medlemskap. Stämman kan inte rösta om en person ska få lov att bli medlem i föreningen eller inte. Styrelsen fattar även beslut om förverkande av bostadsrätt. Vidare är det styrelsen som beslutar om årsavgiften.

Hur hanterar styrelsen en motion?

En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Styrelsen ska sedan läsa och kommentera de motioner som har inkommit. Styrelsen bör också skriva ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör.

Kan styrelseledamot lämna motion?

Alla medlemmar kan lämna in motioner. Naturligtvis även om stadgeförslag. Lite udda kanske att en enskild styrelseledamot motionerar om stadgar istället för att hela styrelsen kommer med förslaget, men inget som hindrar.

Kan styrelsen skriva en motion?

Som medlem kan man skriva hur många motioner som helst och flera medlemmar kan lämna in en gemensam motion. Även styrelsens medlemmar kan lämna in motioner.

Vad innebär att bevilja ansvarsfrihet?

Att bevilja ansvarsfrihet innebär att medlemmarna utifrån den information de har fått, godkänner hur styrelsen arbetat. Det innebär att medlemmarna tycker att styrelsen har arbetat korrekt och att medlemmarna återigen tar över ansvaret för föreningen.

Vad är Ansvarsfrihet i lagstiftningen?

Ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet är ett juridiskt begrepp inom lagstiftningen för juridiska personer ( organisationer ). Normalt beviljas de ansvariga på årsmöte eller bolagsstämma ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden. Detta påverkar föreningens eller företagets rätt att stämma personerna för hur de skött sina uppdrag.

Vad innebär ett beslut om ansvarsfrihet?

Ett beslut om ansvarsfrihet omfattar enbart de ageranden av ledamöterna och vd som stämman fått kännedom om innan beslut om ansvarsfrihet lämnas. Framkommer därefter uppgifter som pekar på att ansvarsfrihet inte borde ha lämnats är bolaget oförhindrat att på stämma besluta om att väcka talan mot aktuella ledamöter och eller vd avseende de

Share this post