Ny

Vilka kurser maste man ha last for att bli kriminolog?

Vilka kurser måste man ha läst för att bli kriminolog?

Vad roligt att du vill bli kriminolog! Behörighetskraven för att läsa kriminologi på högskola är grundläggande behörighet, Matte 2a/2b/2c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Vilket du får från alla högskoleförberedande program utom Estetiska och Humanistiska (där kan man lägga till matte 2 och därmed få behörigheten).

Vad ska polisen ha kriminologi till?

En kriminolog stöttar polisen med teorier och expertis gällande förklaringar till särskilda händelser av brott och intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska …

Är kriminologi en skyddad titel?

Kriminolog är ingen skyddad yrkestitel likt läkare eller psykolog. Vem som helst kan egentligen kalla sig för kriminolog. Om du vill ha en kandidatexamen i kriminologi så behöver du läsa 180 högskolepoäng (varav 90 i kriminologi).

Kan man läsa fristående kurser för att bli kriminolog?

Hej, Vad roligt att du vill bli kriminolog! Oavsett om du läser genom fristående kurser eller program läser du samma kurser och det fram till samma examen, en kandidatexamen med kriminologi som huvudområde. Så du kan söka till fristående kurser istället för programmet.

Vad gör en Utredningskriminolog?

Efter utbildningen i utredningskriminologi kan du arbeta med konkreta planerings-, utvärderings-, analys- och andra utredningsuppdrag inom myndigheter som polisen, lokala brottsförebyggande råd, kriminalvården, socialtjänsten, kommuner, landsting och även privata företag som arbetar med olika aspekter av bevakning och …

Är kriminologi 1 svårt?

Det är svårt att säga huruvida det är lätt eller svårt att komma in på kandidatkursen, det beror lite på hur du presterar på Kriminologi I och II.

https://www.youtube.com/watch?v=bDMSkUQW6yU

Share this post