Ny

Vilka naturresurser finns i Estland?

Vilka naturresurser finns i Estland?

Naturtillgångar och energi I nordöstra Estland finns ett av världens största utvinningsbara lager av oljeskiffer. Det används för driften av el- och värmekraftverk och för gas-, olje- och bensinutvinning. Estland har också Europas största fyndigheter av fosforit, en råvara för gödningsmedel och andra kemiska produkter.

Vad produceras i Estland?

I den estländska industrin produceras främst elektronik, trävaror, livsmedel, elektrisk utrustning, maskiner och metallvaror. Tillverkningen sker i huvudsak i små och medelstora företag, ofta med hjälp av svenska, finländska och andra utländska investeringar. Omkring var fjärde estländare är sysselsatt i industrin.

Vad exporterar Estland?

Största exporten är av maskiner och verktyg (33 procent) följt av trä och papper (15 procent), textil (14 procent) och matrelaterade produkter (8 procent). Främsta handelspartner är Finland, Sverige, Lettland, Ryssland, Tyskland och Litauen.

Hur många bor i Estland 2022?

Estland har en befolkning på knappt 1,3 miljoner, men är större än Danmark, Schweiz och Nederländerna till ytan. Estland är bland de minst tätbefolkade länderna i Europa med en landytan på 45 336 kvadratkilometer. Huvuddelen av befolkningen bor i städer, störst är huvudstaden Tallinn följt av Tartu, Narva och Pärnu.

Är Estland ett bra land?

Tillgängliga Estland Estland har ett mycket fördelaktigt geografiskt läge i Nordeuropa vilket gör det enkelt att nå landet – vare sig du reser med flyg, båt, tåg, bil eller cykel.

Vad är en republik i Estland?

Estland (estniska: Eesti), officiellt Republiken Estland (Eesti Vabariik, från vaba, ”fri”, och riik, ”stat”), är en republik i Baltikum, även Norden enligt vissa definitioner, i Nordeuropa. Landet gränsar till Lettland i söder, Ryssland i öster och har sjögräns mot Finland i norr och Sverige i väster.

Vilken är Estlands längsta flod?

Estlands längsta flod är Võhandu, som är 162 kilometer lång. Den största floden är Narva. Se även städer i Estland.

När ligger Estland på Östersjön?

Karta över Estland. Estland ligger längs Östersjöns östra kust, på den nordvästra delen av den stegrande östeuropeiska plattformen mellan 57,3° och 59,5° nord och 21,5° och 28,1° öst. Landets genomsnittliga höjd över havet är endast 50 meter, och landets högsta punkt är Suur Munamägi i sydöst, som når 318 meter över havet.

Share this post