Ny

Vilken funktion fyller det lagstadgade aktiekapitalet?

Vilken funktion fyller det lagstadgade aktiekapitalet?

Som framgår ovan har aktiekapitalet traditionellt huvudsakligen ansetts fylla en funktion som skydd för bolagets borgenärer. Enligt detta synsätt kompenseras borgenärerna genom aktiekapitalet för det förhållandet att bolagets ägare inte är personligen betalningsansvariga för bolagets förpliktelser.

Vem äger Almi?

Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling.

Vem är Almi?

Det här är Almi Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och verkar för hållbar tillväxt i små och medelstora företag. Verksamheten är ett komplement till den privata marknaden inom företagsfinansiering och rådgivning. Almi finns nära företagen med 500 medarbetare och 50 kontor över hela landet.

Hur finansieras Almi?

För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta. Amorteringar på lånet anpassas till ditt företags utveckling och ekonomiska situation. Hela finansieringslösningen sätter vi vanligtvis ihop i samarbete med din bank.

Vilka är ett bolags borgenärer?

I sin verksamhet agerar ett aktiebolag generellt med externa parter. De som bolaget på något vis sätter sig i skuld till – lånar pengar av, köper varor av, anställer – dessa utgör bolagets borgenärer.

Vad är en känd borgenär?

Fastställda eller deklarerade fordringar När det gäller skattefordringar som är fastställda eller där en deklaration har lämnats in men ännu inte lett till något beslut är Skatteverket i allmänhet en känd borgenär.

När ändrades aktiekapital?

Den 28 november 2019 beslutade riksdagen att från och med 1 januari 2020 är det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag 25 000 kronor. Det nya beslutet från regeringen innebär en ytterligare sänkning av kapitalkravet i privata aktiebolag från 50 000 kr till 25 000 kr.

Share this post