Populära

Ar atervunnen polyester bra for miljon?

Är återvunnen polyester bra för miljön?

Att fokusera enbart på materialet och sedan kalla ett plagg hållbart blir därför missvisande. Det går således inte att slå fast att ett plagg i återvunnen polyester alltid är mer hållbart än ett i ny, jungfrulig, polyester, säger Sandra Roos. – Nej, för fibervalet spelar faktiskt ingen roll i det stora hela.

Vad är återvunnen bomull?

Återvunnen bomull kommer framförallt från spillmaterial och gamla textilier. Bomullsmaterialet rivs sönder i en s.k. textilriv för att få fram fibrerna. De sönderrivna fibrerna spinns sedan till nya trådar. Precis som med återvunnen polyester så blir återvunnen bomull inte lika slitstark som ny bomull.

Varför är återvunnen polyester bra?

Vår återvunna polyester kommer från gamla PET-flaskor, spillmaterial och textilier som klassats som andrasortering. Genom att använda tyger som redan är i omlopp kan vi minska vår användning av råmaterial, särskilt av material från icke förnybara källor.

Är bomull återvinningsbart?

Precis som med metall och plast är det möjligt att återvinna textila material, såsom bomull och polyester. Det är dock inte så enkelt som man kan tro. De textilier vi använder i kläder, lakan, handdukar m.m. består ofta av flera olika material med olika kvaliteter och egenskaper.

Vad händer med insamlade kläder?

En del av de insamlade textilierna sorteras av Human Bridge i Sverige. Av detta går lämpliga textilier till försäljning i Lindra Second Hands butiker eller till humanitära insatser i främst Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.

Vad är återvunnen polyester?

Återvunnen polyester kommer framförallt från PET-flaskor, men till viss del även från gamla textilier. Det är relativt enkelt att återvinna polyester genom att smälta ner PET-flaskorna eller textilierna och göra nya fibrer.

Är polyester skadligt?

För att göra fibrer krävs kemikalier som i stora mängder kan vara cancerframkallande och som också riskerar att läcka ut med allt det vatten som används i processen. När polyester tvättas släpps små, små platspartiklar ut med vattnet. Dessa minskar överlevnadsförmågan hos fiskar som äter upp dem.

Share this post