Populära

Ar det tillatet att branna sprit for eget bruk?

Är det tillåtet att bränna sprit för eget bruk?

Det är förbjudet att tillverka sprit för eget behov. Vin, folköl, starköl och andra jästa alkoholdrycker får däremot tillverkas i hemmet för eget behov utan krav på godkännande.

Får man dricka alkohol hemma 18 år?

Får jag dricka hemma? Det är olagligt att servera, ge, låna eller köpa ut alkoholdrycker till personer under 20 år. Folköl får man servera, ge, låna eller köpa ut till dem som är över 18 år (3 kap. 9 § alkohollagen.).

Hur starkt får man brygga hemma?

Starköl med en alkoholhalt som överstiger 4,5 viktprocent får ej tillverkas i hemmet och av tillverkare endast för utförsel ur landet. Färskt lättöl med en stamvörtstyrka som överstiger 6 procent får ej tillverkas.

Får en 17 åring servera alkohol?

Svar:Det finns ingen lagreglerad ålder för när man får servera alkohol. I alkohollagen 3 kap 6 § står att den som inte har fyllt 20 år inte får bedriva näringsverksamhet som innefattar försäljning av alkohol.

Får man inneha hembränt?

Tillverkning och försäljning av hembränt är förbjudet, men inte köp och innehav. En entydig hållning kräver förbud även för köp och innehav.

Får man göra hembränt hemma?

Sverige har i dag en lagstiftning som förbjuder privat tillverkning av sprit. Motivet till detta kan tyckas logiskt med anledning av att Sverige tillämpar ett monopol på alkoholförsäljning. Samtidigt är det dock fullt lagligt att tillverka öl eller vin, men alltså inte sprit.

Får man brygga mjöd hemma?

Som svar på din fråga innebär det att det är tillåtet att tillverka mjöd då det är en jäst alkoholdryck, under förutsättning att tillverkningen sker i hemmet och är för eget behov.

Får minderåriga vara på Pub?

Inga lagar eller förordningar stadgar vem/vilka som får besöka en pub/krog/nattklubb. Således finns det inget lagligt stöd för att hindra en underårig att vistas i en sådan miljö. Dock åligger det ägaren till verksamhetenatt se till så att personer under 18 år inte blir serverade alkohol.

Vilka åldersgränser gäller för alkohol?

Det finns emellertid en diskrepans i dagens lagstiftning rörande Systembolaget. I dag måste man vara minst 20 år fyllda för att kunna handla på Systembolaget, medan man samtidigt vid 18 års ålder kan gå ut och köpa alkohol på barer och restauranger utan problem.

Share this post