Populära

Ar punktskatt avdragsgill?

Är punktskatt avdragsgill?

Inkomst som avser punktskatt är inte en skattepliktiga intäkt i inkomstdeklarationen och kostnader för punktskatt utgör en skattemässigt avdragsgill kostnad i inkomstdeklarationen.

Hur fungerar punktskatter?

Punktskatt är en kommersiell skatt som tas ut på särskilda varor som tobak, alkohol, lotterier men även koldioxid och reklam. Man lägger till en extra skatt på produkter som dessa, dels för att få in extra pengar till staten men även för att styra konsumtionen av dem på ett mer kontrollerat sätt.

Vem betalar punktskatt?

Punktskatter är konsumtionsskatter som tas ut på speciella varor och tjänster. Du som importerar dessa varor och tjänster till Sverige ska i de flesta fall betala punktskatt till Tullverket men i vissa fall till Skatteverket. Läs mer om alkoholskatt.

Hur bokför jag alkoholskatt?

Normalt så bokför man alkoholskatt som förfallit pga försäljning till kund (Systembolag/HoReCa) på konto 2669 (KREDIT) enligt BAS 2013 för att vid inbetalning till skatteverket bokföra DEBET på samma konto.

Varför har vi alkoholskatt?

Alkoholskatt betalas på alkohol som säljs och förs in i Sverige. Ett undantag är resandeinförsel av alkohol för personligt bruk. Ett annat undantag är alkohol som ska användas för medicinska eller vetenskapliga ändamål. Syftet med alkoholskatten är att styra konsumtionen och öka statens inkomster.

Vad är kapital skatt?

Kapitalinkomstskatt, eller kapitalskatt i mer vardagligt tal, är ett samlingsbegrepp för skatter på utdelningar, ränteintäkter och kapitalvinster. Till exempel vinst som kan uppkomma vid försäljning av aktier.

Vem betalar alkoholskatt?

När du som privatperson beställer alkoholvaror, exempelvis via internet, och varorna transporteras till Sverige från ett annat EU-land av någon annan än dig själv, ska svensk alkoholskatt betalas. Vem som ska betala alkoholskatten beror på vem som ordnar med transporten till Sverige.

Share this post