Populära

Ar stampling pensionsgrundande?

Är stämpling pensionsgrundande?

Ersättning från a-kassan är pensionsgrundande och ger allmän pension. Det kan till exempel vara dagpenning från arbetslöshetskassa och aktivitetsstöd. Du fortsätter alltså att tjäna in till din allmänna pension om du blir arbetslös.

Hur ska du gå i pension i första hand?

Fundera på vad du vill att pensionen i första hand ska räcka till. Gör gärna en budget och se hur långt pengarna kan räcka. Tänk efter om du behöver skydd till efterlevande eller inte. Bestäm när du vill gå i pension. Fatta beslut om när du vill gå i pension och hur utbetalningarna ska göras över tiden. Meddela ditt beslut

När ska du gå i pension?

Några månader innan 65-årsdagen får du ansökningsblanketter från de försäkringsbolag som förvaltar dina pengar. Om du vill gå i pension tidigare måste du själv kontakta dem. För övriga tjänstepensioner som inte är kollektivavtalade – ta kontakt själv med dem som har dina pensionspengar.

Kan du ta ut tjänstepension efter 65 års ålder?

Du har rätt att arbeta efter 65 års ålder, men då tjänar du inte in ytterligare tjänstepension om du inte särskilt kommit överens om det med din arbetsgivare. Du kan ta ut tjänstepensionen ITP tidigast från 55 års ålder, men då måste du sluta arbeta i motsvarande grad som du vill ta ut pension.

Varför får du a-kassa när du blir arbetslös?

Om du blir arbetslös och får a-kassa så ska den deklareras som inkomst. Du får då pensionsrätter i den allmänna pensionen, det vill säga den som visas i det orange kuvertet. Eftersom du inte har någon arbetsgivare får du inte någon inbetalning till tjänstepension när du är arbetslös.

Vad kan du tänka på inför din pension?

Planera din pension. Det finns en del saker som kan vara bra att tänka på när du börjar planerar inför din pension. Ansök om pension. Ansök om allmän pension. Tillägg till pensionen. Du med låg pension kan ha rätt till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Tillbaka till toppen.

Vad är en garantipension för dig som är född 1937 eller tidigare?

För 2020 gäller att du ska ha en pensionsgrundande inkomst motsvarande 66 800 kronor. Minimera. Garantipension för dig som är född 1937 eller tidigare Visa fördjupning Garantipension för dig som är född 1937 eller tidigare.

Vem har rätt till garantipension?

Du som är född 1937 eller tidigare och som har en låg tilläggspension eller inte har tjänat in någon rätt alls till tilläggspension kan ha rätt till garantipension som ett komplement till tilläggspensionen. Pensionsmyndigheten fastställer först ett beräkningsunderlag.

Share this post