Populära

Far folk med schizofreni kora bil?

Får folk med schizofreni köra bil?

För att ta körkort erfordras en hälsodeklaration och synprövning. En av frågorna där lyder som följer: ”Har du eller har du haft någon psykisk störning, t. ex. schizofreni eller annan psykos eller neuropsykiatrisk diagnos som t.

Hur tar döva körkort?

Det finns ett flertal döva med yrkesförarkompetens som kör långtradare, grusbilar och andra tunga fordon. För körkort för buss (D, DE) samt taxiförarlegitimation finns det ett medicinskt hörselkrav på att föraren ska kunna höra och kommunicera med passagerarna på fyra meters avstånd.

Får folk med narkolepsi ta körkort?

Narkolepsi utgör enligt gällande bestämmelser hinder för innehav av samtliga behörigheter för körkort samt taxiförarlegitimation om förhållandena bedöms innebära en trafiksäkerhetsrisk.

https://www.youtube.com/watch?v=B9o7_vT4JOY

Hur lång tid ska du bli utan körkort?

Spärrtiden är den tid som ditt körkort ska vara återkallat. Tiden börjar gälla från den dag polisen omhändertog ditt körkort. Tiden anges i månader från 1 till 36 månader. Hur lång tid du blir utan körkort beror på trafikbrottet, ditt behov av körkort och hur du tidigare har uppträtt i trafiken.

Kan du överklaga ditt körkort?

Polisens beslut kan inte överklagas, men vi ska utreda om ditt körkort ska återkallas eller lämnas tillbaka till dig. Vi kommer att kontakta dig så att du får möjlighet lämna dina synpunkter i ett yttrande innan vi tar ett beslut. Frågor om böter, erkännande eller förnekande av förseelsen, handläggs av polis och åklagare.

Vad är övriga brott som leder till indraget körkort?

Bland övriga brott som i regel leder till ett indraget körkort kan nämnas: trafikfarliga omkörningar, vårdslöshet i trafik och olovlig körning. Hastighetsöverträdelser med 31 km/tim eller mer när högsta tillåtna hastighet är 40 km/tim eller mer innebär nära nog alltid att körkortet återkallas.

Share this post