Populära

Far man CSN om man ar 19 ar?

Får man CSN om man är 19 år?

Det finns ingen nedre åldersgräns när du läser på högskola, universitet och andra eftergymnasiala utbildningar. För studier på komvux, folkhögskola och gymnasium har du rätt till studiemedel tidigast andra halvåret det år du fyller 20 år.

Hur högt är studiebidraget?

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden. Du kan få studiebidrag från kvartalet efter det att du har fyllt 16 år. Innan dess har du oftast barnbidrag från Försäkringskassan. Som längst kan du få studiebidraget till och med första halvåret det år du fyller 20.

Hur mycket CSN får man om man är 20 år?

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden under september-juni. Det får du när du läser på gymnasienivå till och med första halvåret det år du fyller 20.

Hur får man CSN när man fyllt 18?

Så länge den studerande är omyndig betalar vi ut studiebidrag och andra bidrag till en betalningsmottagare. Om barnbidraget har betalats ut till en vårdnadshavare eller delats mellan två vårdnadshavare får vi den uppgiften automatiskt från Försäkringskassan. Vi betalar då ut studiebidraget till samma mottagare.

Hur många år får man ta CSN?

När du studerar på heltid kan du som längst få studiemedel i 240 veckor för studier på eftergymnasiala utbildningar. Det motsvarar cirka sex års studier på heltid. Om du studerar på deltid räknar CSN om de använda veckorna till vad de skulle motsvara i heltidsstudier.

När blir man av med CSN?

Om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet kan ditt studiebidrag stoppas. Det gäller även andra bidrag, till exempel extra tillägg från CSN eller flerbarnstillägg från Försäkringskassan. Här kan du läsa om vad som händer med bidragen från CSN om du har ogiltig frånvaro.

Vilket konto kommer CSN på?

Det är Swedbank som sköter utbetalningarna från CSN. Därför är det till Swedbank som du ska meddela vilken bank och vilket konto du vill ha pengarna insatta på. Du kan ha ditt konto i vilken svensk bank som helst.

Share this post