Populära

Far man ha hast i tatbebyggt omrade?

Får man ha häst i tätbebyggt område?

Om du tänker hålla hästar i tätbebyggt område kan du även behöva tillstånd från kommunen.

Får man ha häst med får?

Din hästs behov av social kontakt ska tillgodoses. Helst ska din häst ha kontakt med andra hästar men det kan fungera med ett annat flockdjur, som till exempel får eller nötkreatur, om detta räcker för att din häst ska må bra.

Får man ha sin häst i trädgården?

Hos miljö- och byggförvaltningen i Skillingehus svarar man så här; ”Många är allergiska mot hästar och därför är det olämpligt att ha hästar i en villaträdgård om det finns grannar. Så med andra ord får man inte ha hästar i trädgården. Är det däremot tillåtet enligt detaljplanen så är det naturligtvis okej”.

Hur nära tomtgräns får man ha hästar?

Antal djur: 1-9 djurenheter Avstånd: 50 meter från bostäder, skolor o.d. till stall och gödselanläggning respektive 25 meter till rasthagar där djur varaktigt vistas. Däremot inga krav på avstånd till beteshagar.

Hur stor ska en hage VA till en häst?

10 gånger 30 meter, det är vad en häst behöver för att kunna springa naturligt. Jordbruksverkets nya regler innebär att många hästhållare måste bygga om sina hagar.

Får man ha en häst ensam?

– De hästar som i dag hålls ensamma eller ihop med andra djurslag än häst, och som har fått sitt sociala behov tillgodosett, får även fortsättningsvis hållas så. Om det visar sig att hästarna mår dåligt av det, då får de inte hållas på det sättet, förklarar David Slottner som är handläggare på Jordbruksverket.

Får man ha häst i stan?

Allemansrätten – vilka vägar får jag rida eller köra på? Ridning och körning med häst är tillåten på de flesta vägar och i terrängen. Att gå, rida eller cykla anses ingå i allemansrätten. Allemansrätten innebär en begränsad rätt för var och en att färdas över annans mark och tillfälligt uppehålla sig där.

Får man bygga stall på villatomt?

Det första man bör göra om man vill ha ett stall på sin tomt är att kontakta länsstyrelsen i sitt län. Man måste nämligen ansöka om förprövning för bygget, vare sig man bygger om eller till stallet, eller bygger ett helt nytt. Det här gäller även om man anpassar en befintlig byggnad till ett nytt syfte – t.

Hur nära tomtgränsen får man bygga staket?

Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Share this post