Populära

Hur gammal maste man va for att byta efternamn?

Hur gammal måste man va för att byta efternamn?

För barn under 18 år görs ansökan av vårdnadshavaren. Men barn som har fyllt 12 år måste lämna sitt samtycke (se Namnbyte för barn som har fyllt 12 år). Det krävs inget samtycke av den förälder som bär namnet. I vissa situationer krävs dock samtycke av en förälder som inte är vårdnadshavare.

Kan man byta efternamn på sitt barn?

När barnet fyllt 18 år kan det, om det fortfarande vill, byta eller ändra sitt efternamn utan föräldrarnas samtycke. Så länge ni har gemensam vårdnad och barnet är omyndigt är det alltså inte möjligt med ett namnbyte utan den andre förälderns samtycke.

Hur kan du byta efternamn?

Du kan ändra efternamn på flera sätt, till exempel kan du byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. Du kan byta efternamn flera gånger.

Hur kan du ändra ditt efternamn på Skatteverket?

Du kan ändra efternamn på flera sätt, till exempel byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) Du betalar in avgiften för ett namnbyte till bankgiro 5194-7273.

Hur mycket kostar en ansökan om att byta efternamn?

En ansökan om att byta till ett efternamn som du tidigare har haft kostar 1 800 kronor. Vanligtvis har Skatteverket dina tidigare namn registrerade. Om namnet däremot inte finns registrerat hos Skatteverket måste du visa att du har burit namnet tidigare.

Kan man byta efternamn när man gifter sig?

Vid giftermål är det många som väljer att byta efternamn för att använda samma som maken eller makan. Detta görs inte automatiskt när du gifter dig utan du behöver fylla i en blankett på Skatteverkets hemsida. Det är avgiftsfritt och går att göra antingen efter eller inför vigseln.

Barnen kan själva byta när de fyller 18 år Det står en person över 18 år fritt att byta till en förälders efternamn. Skulle era barn fortfarande vid 18 års ålder vilja byta till ditt efternamn, kan de alltså välja att göra detta, även utan samtycke från din ex-make (9 § första stycket lag (2016:1013) om personnamn).

Hur länge far ett barn vara utan namn?

Ett barns förnamn ska anmälas till Skatteverket inom tre månader från födseln (26 § 2 st lagen (2016:1013) om personnamn – här). Om en anmälan inte görs inom denna tid så kan Skatteverket förelägga vårdnadshavare att inom viss tid anmäla barnets förnamn (43 § 1 st).

Share this post