Populära

Hur kan du fa ankepension?

Hur kan du få änkepension?

Änkepension kan du som är kvinna som var gift med din make den 31 december 1989 få. Om du är född 1945 eller senare och ni varit gifta hela tiden fram till dödsfallet kan du få änkepension om du tjänat mindre än maken. Är du yngre än 65 år får du i första hand omställningspension. Mer om änkepension

Vad är Ålderspensionen i Sverige?

Ålderspensionen i Sverige baseras på att den enskilde i hög grad själv kan bestämma när han eller hon vill gå i pension. Man har rätt att börja ta ut allmän pension redan vid 62 år, men samtidigt också rätt att få arbeta kvar till 68 år.

Kan du få efterlevandepension utan ansökan?

Änkepension kan du som är kvinna som var gift med din make den 31 december 1989 få. Om du kan få efterlevandepension utan ansökan finns det, enligt reglerna som gäller från och med 1 november 2012, ingen begränsning i retroaktivitet.

Hur kan du få änkepension om du tjänat mindre än maken?

från Pensionsmyndigheten betalas ut till dödsboet för hela månaden då dödsfallet inträffade. Änkepension kan du som är kvinna som var gift med din make den 31 december 1989 få. Om du är född 1945 eller senare och ni varit gifta hela tiden fram till dödsfallet kan du få änkepension om du tjänat mindre än maken.

Vad händer med pensionen när du dör?

Vad händer med pensionen när du dör? Pension och ersättningar från Pensionsmyndigheten betalas ut till dödsboet för hela månaden då dödsfallet inträffade. Därefter upphör betalningen.

Vad är änkepensionen?

Om du är 65 år eller yngre består änkepensionen av två delar. Änkepensionens ena del beräknas på den allmänna pension som din make tjänat in. Änkepensionen blir 40 procent av din makes tilläggspension. Finns det barn som också får barnpension efter din make så är änkepensionen i stället 35 procent.

Vad är en änkepension som ska betalas ut?

Änkepensionen som ska betalas ut är mellanskillnaden mellan den andel av makens sammanlagda tilläggspension som du har rätt till och din egen intjänade tilläggspension. Änkepensionen efter minskning blir: 87 500 kr – 75 000 kr= 12 500 kronor per år. Minimera.

Har du rätt till efterlevandepension?

När vi på Pensionsmyndigheten får uppgift från Skatteverket om att någon som bor i Sverige har avlidit utreder vi om det finns efterlevande som har rätt till någon typ av efterlevandepension. Om en nära anhörig till dig dött och du är efterlevande, skickar vi ett beslut till dig om du har rätt till efterlevandepension.

Share this post