Populära

Hur lang semester har lakare?

Hur lång semester har läkare?

25 semesterdagar, om inget annat avtalats individuellt. Har man avtalat bort rätten till övertidsersättning finns möjlighet att – förutom högre lön – erhålla ytterligare 3 eller 5 dagar. Har man rätt till fler än 25 semesterdagar med semesterlön får man spara de överskjutande efter överenskommelse.

Har jag rätt att gå till läkare på arbetstid?

Om man behöver gå till läkare eller tandläkare på arbetstid kan man be om tjänstledigt, det vill säga ledigt utan betalning. Ibland kan det stå i kollektivavtalet att man har rätt till betald ledighet i samband med vissa typer av läkarbesök. Den som vill studera har rätt att få tjänstledigt från sitt arbete.

Måste man ta ledigt för läkarbesök?

Svar: Det finns inte reglerat i lag eller avtal att man har rätt till ledighet för ett planerat läkarbesök. Det bör ligga i din arbetsgivares intresse att bevilja ledighet så man kan förebygga eventuella besvär i framtiden men de har ingen skyldighet att du ska få ledigt.

Hur långa skift jobbar läkare?

Undersökningen visar att läkarna i genomsnitt arbetar 41,1 timmar per vecka efter uttag av intjänad kompensationsledighet under jour och beredskap. Heltidstidsmått för veckoarbetstid är för läkare 40 timmar. Övriga yrkesgrupper kan ha kortare heltidsmått beroende på arbetstidsupplägg.

Hur många semestertimmar får du spara på semestern?

Antalet sparade semestertimmar får inte överstiga 180. Du som har en anställning med uppehållsreglering får normalt inte själv bestämma när semestern ska tas ut. Semestern är förlagd till de första 45 dagarna av sommarledigheten.

Har du maximalt 25 sparade semesterdagar?

Du får dock maximalt ha 25 sparade semesterdagar.

Hur många semesterdagar får du när du fyller 40?

I så fall får du 31 semesterdagar när du fyller 40 och 32 semesterdagar när du fyller 50. Du måste ta ut minst 20 semesterdagar varje år och spara maximalt fem till ett annat år. Du får dock maximalt ha 25 sparade semesterdagar.

Share this post