Populära

Hur man far en praktikplats?

Hur man får en praktikplats?

Ordna praktikplatsen

  1. Prata med studievägledaren. Börja med att ta kontakt med studievägledaren på din utbildning.
  2. Använd ditt personliga nätverk. Om skolan inte kan bidra med några användbara kontakter gäller det att utnyttja ditt eget personliga nätverk.
  3. Gå på arbetsmarknadsdagar.
  4. Sök på nätet.

Vad gör en praktikant?

– Som praktikant har du rätt till en handledare, handledning och en introduktion till det yrkesområde som du ska prova på. Arbetarskyddsbestämmelser som gäller anställd personal ska gälla även dig. Det betyder att praktikplatsen ansvarar för att arbetet kan utföras på ett säkert sätt.

Vad kan man praktisera som?

Fixa praktiken själv! Du vet själv vad som intresserar dig och vad du drömmer om i framtiden. Även om det är bekvämt att få en plats tilldelad från skolan kan du med en ganska liten ansträngning kanske få praktisera på en arbetsplats som verkligen intresserar dig.

Vilka tar emot prao?

I ett sånt system kan det ibland finnas praoplatser hos olika arbetsplatser som ni kan söka. Då har skolan och arbetsplatserna i förväg bestämt att de ska samarbeta kring prao – arbetsplatserna har berättat att de gärna tar emot praoelever och när.

Får man praktisera på?

Ja, du kan ta in personen som praktikant men det innebär att du måste betrakta personen som anställd om det inte sker via Arbetsförmedlingen eller någon utbildningsanordnare. Det är viktigt att poängtera att de som utför arbete på arbetsplatsen normalt betraktas som arbetstagare om de inte är undantagna.

Vad kan man bidra med som praktikant?

Att du lovar att vara närvarande och försöka bidra med din energi, talang och kunnande. Att du vill hjälpa andra när du har lite mindre att göra och att du kommer försöka tänka ut en lösning de gånger du kört fast. Att du vill ta ansvar över din egen utveckling och lära av andra.

Vart kan man PROA?

Prao ska i första hand anordnas på en arbetsplats. I andra hand ska prao anordnas genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan.

Var kan man PROA?

Svenskt Näringsliv – I praktiken. Ta del av Svenskt Näringslivs material för er som tar emot praoelever i er verksamhet. “I praktiken – företag” ger konkreta tips i kontakterna med elever inför och under praoperioden. Här hittar ni bland annat förslag på schema och andra uppgifter.

Share this post