Populära

Hur mycket material lamnade USA i Afghanistan?

Hur mycket material lämnade USA i Afghanistan?

Totalt lämnade USA kvar 73 flygplan, nästan 100 fordon och annan militär utrustning i Afghanistan vid utträdet. Pentagon har dock försäkrat att i princip allt har gjorts oanvändbart.

Hur tog talibanerna över?

Tusentals människor tog sig in på flygplatsen för att bli evakuerade. Amerikanska soldater lyfter ett barn över muren till flygplatsen. Inom loppet av nio dagar tog talibanerna över flera provinshuvudstäder innan de la huvudstaden Kabul under sina fötter.

När tog talibanerna över i Afghanistan?

USA:s utträde ur Afghanistan Talibanerna inledde en offfensiv och tog snabbt kontrollen över stora områden. Den 9 juli tog talibanerna kontroll över den primära gränsövergången till Iran i väst, och den 21 juli hade talibanerna tagit makten över hälften av Afghanistans distrikt enligt uppgifter från USA.

Vad finns det för utlösande orsaker till talibanernas övertagande?

Den utlösande orsaken Efter att Taliban-rörelsen tog över regeringsmakten, tillät de terrornätverket al-Qaida att etablera sin huvudbas i Afghanistan. Al-Qaida grundades och leddes av Osama bin Laden, som rekryterade tidigare Mujaheddin-soldater till sitt terrornätverk.

What happened at Bagram?

In 2005, The New York Times obtained a 2,000-page United States Army investigatory report concerning the homicides of two unarmed civilian Afghan prisoners by U.S. military personnel in December 2002 at the Bagram Theater Internment Facility (also Bagram Collection Point or B.C.P.) in Bagram, Afghanistan and general treatment of prisoners.

What was the 2007 Bagram Airfield bombing?

The 2007 Bagram Airfield bombing was a suicide attack that killed up to 23 people and injured 20 more, at a time when Dick Cheney, then Vice-President of the United States, was visiting Afghanistan.

Did the Taliban take Bagram Air Base?

On 15 August 2021, Bagram Air Base fell to the Taliban after a surrender by Afghan Armed Forces. The Taliban does not yet have an air force which can be deployed from Bagram Airfield, although it has captured weaponry from the Afghan Air Force.

Who shut down the Bagram Air Base?

^ Youssef, Gordon Lubold and Nancy A. (2 July 2021). ”U.S. Shuts Down Bagram Air Base as Afghanistan Pullout Speeds Up”. Wall Street Journal.

Share this post