Populära

Hur paverkar depression en persons liv?

Hur påverkar depression en persons liv?

Depression ger ofta koncentrationssvårigheter och det blir svårt att orka med skolan och att bestämma saker. Relationer påverkas, både den till föräldrar, kompisar och andra som står en nära. En del som är deprimerade börjar tänka på självmord. Då är det viktigt att söka hjälp så fort som möjligt.

Kan man vila bort depression?

Efter några veckors behandling brukar de flesta känna sig bättre. Det kan dock ta flera månader innan man känner dig helt bra. Efter en svårare depression kan det ta längre tid, ofta upp till ett år. Att behålla kontakten med en terapeut eller annan behandlare under en tid även efter depressionen är att rekommendera.

Hur påverkas du av depressionen?

Om du har en depression påverkas din kraft, din energi och din ork. Du kan bli så påverkad att du inte orkar hålla ordning runt dig. Till exempel kanske du inte orkar plocka undan efter dig när du har ätit, eller ta upp något som du har tappat på golvet. Koncentrationssvårigheter. Du kan ha svårt att läsa en bok eller följa med i en

Vad är behandling med läkemedel mot depression?

Det finns flera olika typer av läkemedel mot depression. Det är viktigt att behandling med läkemedel hela tiden utvärderas, för att se om den hjälper eller behöver förändras. Läkare ansvarar för din behandling. Det är ofta en läkare som har ansvaret för din behandling.

Kan psykoterapi hjälpa dig med depression?

Psykoterapi kan hjälpa vid depression. Att gå i terapi kan också underlätta för dig som gör förändringar i dina vanor. Den vanligaste behandlingen vid depression är kognitiv terapi, KBT eller interpersonell terapi, IPT. Det finns KBT-behandling som du kan få via nätet. Läs mer om psykoterapi och annan psykologisk behandling.

Kan du ha en depression om du är längre än två veckor?

Du kan ha fått en depression om du under en tid som är längre än två veckor känner dig mycket nedstämd, trött och orkeslös. En depression innebär att du sällan eller aldrig känner någon glädje eller lust. Inte ens när du gör sådant som du vanligtvis brukar gilla.

Share this post