Populära

Hur raknar man ut division med hoga tal?

Hur räknar man ut division med höga tal?

Kort division – dividera med uppställning

  1. Här skriver vi det minsta talet nederst (nämnaren) och största talet överst (täljaren) när vi ställer upp dem ovanpå varandra med ett vågrätt streck mellan talen.
  2. Sedan undersöks hur många gånger som det nedersta talet går i varje siffra i det översta talet.

Vad är dividerar?

Division är en av de grundläggande operatorerna inom aritmetiken. Resultatet av en division av två tal kallas kvot. Kvoten mellan a och b skrivs ofta som a/b, där b ≠ 0. Kvoten utgör talet a uppdelat i b antal delar.

Vad är det vanligaste sättet att dividera tal med uppställning?

Det vanligaste sättet idag när man vill dividera tal med uppställning är att använda den metod som kallas för kort division. Det finns även något som kallas för lång division (liggande stolen eller trappan) som kan vara bra att känna till då dessa metoder används på gymnasiet och på högskolan.

Vad används för att dividera med kort division?

Metoden som används när du dividerar med hjälp av kort division är följande. Här skriver vi det minsta talet nederst (nämnaren) och största talet överst (täljaren) när vi ställer upp dem ovanpå varandra med ett vägrätt streck mellan talen. Sedan undersöks hur många gånger som det nedersta talet går i varje siffra i det översta talet.

Vad är en division av två tal?

När två tal divideras med varandra kallas detta för en division. Man brukar säga att man delar med eller dividerar. Det tal som man delar kallas för en täljare och det du delar med kallas för nämnaren. Resultatet kallas för en kvot. De symboler (operator) som används för att visa att två tal skall delas är $ /, ÷ $ och $frac{a}{b}$

Vad kallas för en division?

När två tal divideras med varandra kallas detta för en division. Man brukar säga att man delar med eller dividerar. Det tal som man delar kallas för en täljare och det du delar med kallas för nämnaren. Resultatet kallas för en kvot.

Share this post