Populära

I vilka lander bor hinduer?

I vilka länder bor hinduer?

Hinduismen utövas framför allt i Indien och Nepal. På Sri Lanka är den största religionen bland tamilerna. 81 procent av Indiens invånare är hinduer (muslimerna utgör 11 procent, de övriga är kristna eller sikher, och buddhismen som en gång uppstod i Indien är på väg tillbaka).

Vad är hinduismen i Indien?

Hinduismen är den dominerande religionen i Indien med omkring 1,1 miljard anhängare och är en av världens äldsta religioner. Hinduism kan uppfattas såväl som polyteistisk som monoteistisk, eftersom mångfalden av gudomar ofta uppfattas som manifestationer av, eller tjänare åt, ett Högsta väsende, Brahman.

Vad är hinduismens utformning?

Hinduismen är en mångskiftande polyteistisk religion med en mångfald gudar och varierande sedvänjor. Läran saknar trosbekännelse, dogmer och kyrklig struktur. Det råder därför stor olikhet mellan religionen i städerna och på landsbygden. Dessutom förekommer stora regionala skillnader i fråga om hinduismens utformning.

Varför är hinduismen en diffus religion?

En diffus religion med många sidor. Hinduismen är en mångskiftande polyteistisk religion med en mångfald gudar och varierande sedvänjor. Läran saknar trosbekännelse, dogmer och kyrklig struktur. Det råder därför stor olikhet mellan religionen i städerna och på landsbygden.

Vad är hinduismen i Indien och Nepal?

Hinduismen utövas framför allt i Indien och Nepal. På Sri Lanka är den den största religionen bland tamilerna. 81 procent av Indiens invånare är hinduer (muslimerna utgör 11 procent, de övriga är kristna eller sikher, och buddhismen som en gång uppstod i Indien är på väg tillbaka).

I vilka två länder bor det idag många hinduer?

Som du ser på kartan är Indien det land det finns mest hinduer i världen. Drygt en miljard. I Nepal är en större del av befolkningen hinduer än i Indien, 81%. Indiens grannländer har även de en relativt stor andel hinduer.

I vilket land lever de allra flesta av världens hinduer?

Hinduismen är en religion som främst finns i Indien. Det är svårt att beskriva hinduismen. Ordet hinduism, som betyder ”det indiska”, används inte av indierna själva. De kallar religionen för: ”den eviga världsordningen”…

Vad kommer hinduism från?

Begreppet hinduism kommer, via persiskans Hindū, från sanskrit-ordet Sindhu, ett gammalt namn på floden Indus. Med Hindū menades folket som bor bortom floden Indus. På arabiska blev ordet al-Hind och därifrån överfördes det till europeiska språk.

Vad är hinduismens kastsystem?

Kastsystemet. Hinduismen brukar associeras med ett kastsystem, som egentligen är två olika system som sammanfaller delvis men inte helt och hållet. Inom religionen finns de definierade huvudgrupperna ( varnas) är präster ( Brāhmaṇa ), krigare ( Kṣhatriya ), bönder och köpmän ( Vaishya) och kroppsarbetare ( Shūdra ).

Vad är hinduismens tidsuppfattning?

Inom hinduismen råder en cyklisk tidsuppfattning. Det existerar därför inte någon början eller något slut. Enligt hinduisk tro skapas, förstörs och återuppstår världen liksom allt liv om och om igen. Allt liv ingår i ett evigt kretslopp ( samsara) av födelse, död och pånyttfödelse. Bild: SO-rummet.se.

Share this post