Populära

Kan man ge Atarax till barn?

Kan man ge Atarax till barn?

Rekommenderad dos för barn 5-12 år: 1 tablett à 10 mg eller 1 tablett à 25 mg på kvällen. För yngre barn rekommenderas Atarax oral lösning. Vid ångest och oro: Rekommenderad dos för vuxna: 1-5 tabletter à 10 mg 2-3 gånger dagligen eller 1-2 tabletter à 25 mg 2-3 gånger dagligen.

Kan man ta två aerius?

Om du tagit för stor mängd av Aerius oral lösning Inga allvarliga problem är att förvänta vid oavsiktlig överdos. Om du emellertid skulle ta mer Aerius oral lösning än du har ordinerats ska du genast tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Kan man ge morfin till barn?

Barn 3-12 månader och mindre än 15 kg: Morfin 1 mg/ml används. Dosera morfinet enligt följande: 50 – 100 mikrogram/kg (0,05 – 0,1 mg/kg) = 0,05 – 0.1 ml/kg, doseringsintervall 4 – 6 timmar. 3. Barn större än 12 månader mindre än 15 kg: Morfin 1 mg/ml används.

Kan man dö om man tar för mycket Atarax?

Om du har tagit för stor mängd av Atarax Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om särskilt ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Vid en överdos kan symtomatisk behandling inledas.

Kan man ta två Allergitabletter per dag?

Symtom kan vara slöhet eller oro och rastlöshet. Ring Giftinformation om någon överdoserat, eller om ett barn kommit åt allergitabletter. Uppsök alltid sjukhus vid avsiktlig överdosering i självskadande syfte. Att råka ta dubbel dos eller två doser för tätt inpå varandra vid ett enstaka tillfälle är ofarligt.

Vad händer om man tar för många Aerius?

Om någon fått i sig för stora mängder läkemedel – kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, telefon 112!

Kan man blanda antibiotika med saft?

Föräldern kan blanda ut medicinen med något sött som döljer smaken, till exempel sylt eller chokladsås, om barnet tycker att medicinen smakar illa. Men blanda inte ut med för stor mängd.

Kan man dela Alvedon till barn?

Barn från 6 års ålder När ditt barn är sex år kan du ge febernedsättande medicin som vanlig sväljtablett, munsönderfallande tablett eller brustablett. Du kan välja medicin med antingen paracetamol 500 mg (till exempel Alvedon eller Panodil) eller ibuprofen 200 mg (till exempel Ipren) som du hittar här.

Share this post