Populära

Nar behover man inte serveringstillstand?

När behöver man inte serveringstillstånd?

Du behöver ett tillfälligt serveringstillstånd om du under en begränsad tid ska servera alkohol, till exempel vid en festival eller till ett slutet sällskap. Under 2022 tas inga avgifter ut med anledning av coronaviruset.

Vad krävs för att du överhuvudtaget ska få ansöka om ett serveringstillstånd i Karlskrona?

Krav för serveringstillstånd du som ansöker ska ha fyllt 20 år. du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet, till exempel att du har skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid. Din personliga lämplighet prövas också, du får till exempel inte vara straffad för något allvarligare brott.

Hur många olika typer av serveringstillstånd kan man söka?

Du kan söka ett stadigvarande tillstånd som gäller tills vidare, eller ett tillfälligt tillstånd om du bara ska servera alkohol under en viss tidsperiod. Även alkoholservering vid catering för slutna sällskap, provsmakning och trafikservering (exempelvis servering på fartyg eller tåg) kräver tillstånd.

Vad kostar det att ansöka om alkoholtillstånd?

Ansöka om tillfälligt tillstånd Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap: Grundavgift 500 kronor + 100 kronor per tillfälle som tillståndet omfattar. Tillfälligt utökad serveringstid i egen lokal: 300 kronor för en dag.

Serveringstillstånd krävs inte för servering som avser ett enstaka tillfällen för i förväg bestämda personer t. ex. bröllop, 50-års fest eller liknande. Sker helt utan vinstintresse.

Vad är allmänna tillställningar?

Allmän plats är gator, vägar, parker, torg, cykelvägar, parker eller annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Allmän sammankomst och offentlig tillställning är olika slags aktiviteter som anordnas för allmänheten eller där allmänheten har tillträde.

Är konferens allmän sammankomst?

Om allmänheten har tillträde till mötet, konferensen, seminariet eller liknande, är det dock att betrakta som en allmän sammankomst.

Vad innebär det att vara Serveringsansvarig?

Serveringsansvarig[redigera | redigera wikitext] Serveringsansvarig ska enligt alkohollagstiftningen övervaka alkoholservering och vara närvarande under hela tiden som servering sker om inte tillståndshavaren själv finns på plats.

Vad är en ordningsstörning?

De problem som det pekas på i skrivelsen är enbart förknippande med de situationer som regleras i 13 c § polislagen, dvs. en ordningsstörande grupp som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617).

Vad räknas som sammankomster?

Exempel på allmänna sammankomster kan vara demonstrationer, teater- och bioföreställningar, konserter, sammankomster för religionsutövning och cirkusföreställningar. Offentlig tillställning är enligt ordningslagen en tillställning som anordnas för allmänheten eller där allmänheten har tillträde.

Share this post