Populära

Nar Behovet far styra?

När Behövet får styra?

Svar: När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) Regeringen beslutade den 8 mars 2018 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag till hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt.

När behovet får styra remiss?

Remissinstanser för SOU 2021:8, När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa Diarienummer: S2021/01972. Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2021:8, När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa.

När kom högkostnadsskydd tandvård?

Det var bakgrunden till att regelverket ändrades den 1 juli 2002 för patienter som är 65 år eller äldre; ersättningsnivåerna för bastandvården höjdes och ett högkostnadsskydd för protetiska behandlingar infördes. Med reformen som kom 1999 infördes också en möjlighet att erbjuda abonnemangstandvård.

Är Folktandvården vinstdrivande?

Att driva Folktandvård är lite speciellt. Vi ska vara vinstdrivande och är konkurrensutsatta, precis som många andra företag, men vi ska samtidigt verka för god tandhälsa i samhället och har ett folkhälsoperspektiv på verksamheten, säger Barry Gustafsson, styrelseordförande.

När behovet får styra sammanfattning?

Viktiga förslag i sammanfattning Varje individ får en individuell tandhälsoplan. De med störst risk för tandsjukdomar ska få mest stöd. Unga vuxna mellan 20 och 23 år ska ingå i det statliga tandvårdsstödet. Patienter med särskilda behov ska få ett mer jämlikt stöd.

Är Folktandvården en myndighet?

Tandvården är en del av hälso- och sjukvården och därför gäller flertalet av hälso- och sjukvårdens lagar även på tandvårdens område. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård.

Share this post