Populära

Nar kan en vara anses vara felaktig?

När kan en vara anses vara felaktig?

En vara är felaktig, bland annat om: Den är trasig. Den inte stämmer överens med vad du och konsumenten har avtalat om, till exempel vad gäller mängd eller kvalitet. Du inte har upplyst konsumenten om detaljer om varan som du borde ha upplyst om.

Vad står det i plan och bygglag 2010 900 11 kap 20?

Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Vad är ett öppet köp?

Öppet köp och bytesrätt innebär att konsumenten kan köpa en vara men sedan ändra sig inom en bestämd tid. Det är upp till dig om du vill erbjuda öppet köp och/eller bytesrätt. Det är många företagare som erbjuder öppet köp och/eller bytesrätt.

När tillämpas konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen gäller när företag utför tjänster åt en konsument. Lagen är till stor del tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som finns i lagen.

Vad räknas som fel på tjänsten?

4 § i KtjL säger att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt, dvs. utifrån de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom branschen. Tjänsten ska även anses vara felaktig om den avviker från vad man har avtalat om. Prestationen anses vara felaktig om den avviker från vad konsumenten med fog kunnat förutsätta.

Vad står det i plan- och bygglagen 2010 900 11 kap 34?

Innehåll på denna sida. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. Länk till lagen finns i ”Relaterad information”.

Vilken är den andra lagen som nya PBL 2010 900 ersatte?

Lagen trädde i kraft 2 maj 2011 och ersatte då den äldre Plan- och bygglagen 1987:10 (ÄPBL). I PBL, PBF, BBR och EKS finns statens minimikrav på det som byggs.

Vad är fel i vara?

En vara är att beteckna som felaktig om den inte uppfyller vad parterna kommit överrens om i köpeavtalet (konkret fel, 17 § KöpL 1 st), eller om det har ett allmängiltigt fel enligt 17 § 2 st (abstrakt fel). Den ska också stämma överens med vad säljaren utlovat (18 §) även om dessa egenskaper inte ingått i avtalet.

Share this post