Populära

Nar ska man fa sitt sommarschema?

När ska man få sitt sommarschema?

Enligt lagen har du som arbetstagare rätt att få schema två veckor i förväg (12 § 1 men. arbetstidslagen). Syftet med bestämmelsen är att ge vissa grupper, främst deltidsanställda inom exempelvis hotell- och restaurangbranschen, rimliga möjligheter att planera sin arbetsfria tid.

Vad är en veckoschema?

Ett schema är systematisk och/eller översiktlig uppställning för att förenklat återge ett flöde av information, tid, tekniska kopplingar och liknande. Ett schema kan till exempel användas i skolan för att få en översikt över lektioner.

Hur gör man ett bra schema?

4 tips för att skapa ett bättre schema

  1. Var flexibel och ge dina anställda valmöjlighet. Anställda vill ha kontroll och flexibilitet.
  2. Förstå din verksamhet och planera i förväg. Att förstå hur ditt företag fungerar hjälper dig att skapa bättre scheman.
  3. Skapa dina scheman utifrån prognoser.

Hur långt i förväg ska man få schema Lärarförbundet?

Ändras schemat med mindre än 14 dagars varsel, bör du sannolikt ha extra ersättning för arbetstid som tillkommer utöver den fastslagna. Använd Arbetstidskollen, ett webbverktyg som hjälper dig att planera arbetstiden utifrån arbetstidsavtalet så att den används när den bäst behövs och fastställs i ett arbetstidsschema.

Vad är Time Care?

Time care är ett datorbaserat schemaläggningsprogram som tar hänsyn till både arbetsgivare och de anställdas individuella önskemål angående arbetstider. Utgående från den ram verksamhetens bemanningsbehov utgör registerar personalen in individella önskemål om arbetstider inför en given schemaperiod.

Hur ser ett Hälsoschema ut?

Det innebär att alla jobbar lika många dagar, oavsett om sysselsättningen är 75 % eller heltid. Arbete varannan helg, korta schemaperioder och resurspass, där delar av arbetstiden kan behöva göras på en annan arbetsplats än den ordinarie, är andra typiska exempel som utmärker hälsoscheman.

Share this post