Populära

Nar ska man senast fa ett anstallningsavtal efter en anstallning?

När ska man senast få ett anställningsavtal efter en anställning?

Senast en månad efter att du börjat din anställning ska du enligt 6 c § lagen om anställningsskydd (LAS) få skriftlig information om alla villkor som är viktiga för din anställning. Normalt ges den informationen i form av ett anställningsavtal.

Hur ser ett arbetskontrakt ut?

Det finns inga regler för hur ett anställningsavtal ska se ut. Däremot finns det regler för vilken information avtalet måste innehålla. Förutom uppgifter om den anställda och dess roll på företaget ska avtalet även innehålla information om både lön och antalet semesterdagar.

Hur långt är ett anställningsavtal?

När den anställde börjat det nya arbetet bör det helst finnas ett färdigt anställningsavtal som är påskrivet av båda parter. Finns inget sådant gäller ett muntligt avtal. Det muntliga avtalet upphör dock gälla senast en månad efter att anställningen påbörjats och ett skriftligt anställningsavtal krävs därefter.

Vilka lagar kommer att beröra vårt arbete?

Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, Diskrimineringslagen och Förtroendemannalagen är några av de viktigaste lagarna som styr arbetslivet. Dina rättigheter på arbetsmarknaden regleras dels i lagar, dels i kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack.

Vad menas med facklig vetorätt?

Fackliga organisationer som har kollektivavtal med dig har i vissa fall rätt att lägga in ett veto. Vetorätten gäller inhyrning av arbetskraft och anlitande av en entreprenör om det kan antas att den inhyrda personen eller entreprenören kommer att bryta mot kollektivavtalet.

Var regleras Den fackliga vetorätten?

När en förhandling enligt 38 § MBL har ägt rum har arbetstagarsidan rätt att under vissa förutsättningar lägga ett veto mot att arbetsgivaren anlitar den entreprenör som förhandlingen avsett.

När är ett anställningsavtal giltigt?

Anställningsavtalet ska helst vara påskrivet när du börjar jobba. Är det inte det gäller även muntligt avtal. Allra senast en månad efter att du påbörjade din anställning måste avtalet dock skrivas under skriftligt.

Share this post