Populära

Nar slutar bonus malus?

När slutar bonus malus?

Bonus Malus innebär: 02 Bonus – till bilar som släpper ut högst 70 gram koldioxid per kilometer om fordonet tagits i trafik första gången mellan den 1 januari 2020 och den 31 mars 2021. 03 Malus – förhöjd fordonsskatt för bilar med höga utsläpp.

Hur mycket är bonus malus?

Om den är tagen i trafik mellan den 1 januari 2020 och den 31 mars 2021 utgår bonus upp till 70 gram per kilometer. Är utsläppen noll, som till exempel för elbilar, uppgår bonusen till 70 000 kronor. Tidigare var bonusen 60 000.

Hur mycket sänks bilskatten efter 3 år?

Efter tre års ägande sänks skatten till 1636 kr igen. Den som i stället får leverans av sin nya Volvo XC60 efter den 1 januari 2020 får en skattehöjning till 10256 kr per år under bilens första tre år, sedan sänks skatten, men inte alls lika mycket som tidigare. Efter tre år är skatten 2274 kr per år.

Vad händer efter 3 år bonus malus?

Bonus-malus – Skattesystemet för nya bilar Systemet gäller alla nya bilar som tagits i trafik efter 1 juli 2018. Äldre bilar omfattas inte av bonus-malus. Efter tre år sänks skatten till samma nivå som gäller för fordon som tagits i trafik före den 1 juli 2018. Bonus-malus gäller inte för begagnade bilar.

Hur länge är en miljöbil skattebefriad?

Automatisk skattebefrielse i fem år Alla fordon som uppfyller miljökraven registreras automatiskt i vägtrafikregistret. Om fordonet ändras så att det inte längre uppfyller miljökraven, kommer fordonsskatt att debiteras.

Vad blir fordonsskatten år 4?

Ny fordonsskatt från och med 1 april 2021. De nya reglerna innebär att det kostar 107 kr per gram mellan 90-130 gram (tidigare 82 kr per gram mellan 95-140 gram) och 132 kr per gram för det som överstiger 130 gram (tidigare 107 kr per gram för det som överstiger 140 gram per kilometer).

När sjunker fordonsskatten?

Den nya malusskatten blir 107 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut vid blandad körning över 90 gram och upp till 130 gram. Släpper bilen ut mer än 130 gram blir beloppet i stället 132 kronor per gram. Precis som tidigare år tas den förhöjda bilskatten ut under bilens tre första år, därefter sjunker den.

Hur länge har man Malus?

För bilar med höga utsläpp tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut i tre år från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. Här kan du beräkna den fordonsskatt som gäller för nya fordon från och med 1 juli 2018.

Vilka årsmodeller får höjd skatt?

Nu blir skatten 1605 kronor, en skattehöjning med 346 procent….Fler exempel – så mycket höjs skatten.

Bilmodell Ny skatt Höjning
Toyota Corolla Touring Hybrid 1,8 3 142:– 104%
Toyota RAV4 Hybrid 6 106:– 38%
Volkswagen Golf eTSI 110 4 961:– 48%
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI 200 DSG 4Motion 14 053:– 14%

Share this post