Populära

Nar slutar man tjana in tjanstepension?

När slutar man tjäna in tjänstepension?

Du börjar tjäna in till tjänstepensionen den månad du fyller 21 år och du fortsätter tjäna in tills du är 67 år. Varje år sätter din arbetsgivare in motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 177 500 kronor per månad (2022) till din tjänstepension.

Du har rätt att fortsätta arbeta på samma tjänst tills du fyller 68 år. När det gäller tjänstepension efter 65 behöver du komma överens med din arbetsgivare.

När börjar man tjäna in tjänstepension?

Från det att du fyller 25 år börjar din arbetsgivare betala in pensionspremier motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (532 500 år 2022). Har du högre lön än så betalar arbetsgivaren 30 procent på den lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. ITP 1 är en helt premiebestämd pension.

Vilken ålder går man i pension?

Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige. Enligt de regler som gäller idag kan du tidigast börja ta ut din allmänna pension från och med den månad du fyller 62 år, det finns förslag på att höja denna ålder till 63 år från och med år 2023.

Vart går Ålderspensionsavgiften?

Ålderspensionsavgiften är en del av de arbetsgivaravgifter på totalt 31,42 procent av lönen som ditt företag betalar in till Skatteverket. Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften, som är 7 procent av din lön som du skattar för.

Varför tjänstepension från 25 år?

Kolla att du har tjänstepension Om du arbetar i privat sektor börjar din arbetsgivare normalt betala in till din tjänstepension när du fyller 25 år. ITillhör du SAF-LO Avtalspension kommer dock den lägsta åldern att sänkas succesivt från 2021. De allra flesta arbetsplatser har tjänstepensionsavtal, men inte alla.

Var hittar jag alla mina pensionspengar?

Uppgifter om din allmänna pension hämtas direkt från Pensionsmyndigheten. Din tjänstepension och ditt eget sparande till pension hämtas in från de pensionsbolag som är anslutna till minPension. På minPension kan du se vilka bolag och aktörer som är anslutna till tjänsten.

Share this post