Populära

Nar startar arbetstiden?

När startar arbetstiden?

Arbetstiden är den tid som används för att utföra arbetet. Den tid då arbetstagaren måste vara på arbetsplatsen och tillgänglig för arbetsgivaren räknas också som arbetstid. Om arbetstagaren får avlägsna sig från arbetsplatsen under matrasten, räknas matrasten inte som arbetstid.

När räknas restid som arbetstid?

Restid är den tid utanför din ordinarie arbetstid som går åt för att resa från din ordinarie arbetsplats till den plats där du ska utföra ditt arbete, inklusive väntetider mellan olika färdsätt, till exempel tågbyten, mellan buss och flyg och liknande. Restid räknas inte som arbetstid.

Hur får man betalt för restid?

I övrigt finns det inga begränsningar för restid. Det innebär att tjänsteresor som sker utanför ordinarie arbetstid inte räknas som arbetstid och den anställde har inte rätt till någon ersättning för sådan tid, varken i form av vanlig lön (timlön eller månadslön) eller extra kompensation.

Vad är betald arbetstid?

Den sammanlagda arbetstiden (ordinarie arbetstid och övertid) får vara högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under fyra månader. Alla anställda ska ha minst elva timmars nattvila (sammanhängande ledighet) varje dygn och minst 36 timmars sammanhängande veckovila utan beredskapstid varje vecka.

Vad gäller vid restid?

När en anställd får i uppdrag att åka på en tjänsteresa kan restiden utanför ordinarie arbetstid kompenseras med restidsersättning. Ersättningen kan ses som en löneutfyllnad och ges enbart för den aktiva restiden. Om ni är knutna till ett kollektivavtal bör ni kolla de specifika ersättningsnivåerna.

När börjar arbetsdagen Byggnads?

Enligt avtalet kan ordinarie arbetstid förläggas måndag till och med söndag, mellan klockan 05.00 och 24.00. Arbetstiden ska dock i genomsnitt bli 40 timmar i veckan under en fyraveckorsperiod. Om arbetsgivaren inte kommer överens med laget finns en stupstock, som innebär en arbetstid 06.45–16.00.

Hur beräknar man restid?

Regler för restid Om du har restid både före och efter din ordinarie arbetstid, ska de båda tidsperioderna räknas ihop när du beräknar antalet restidstimmar. Om arbetsgivaren har bekostat sovplats på tåg eller båt under resan, så räknas tiden klockan 22.00 – 08.00 inte som restid.

Share this post