Populära

Vad ar den vanligaste cancerformen hos man?

Vad är den vanligaste cancerformen hos män?

Den vanligaste cancerformen hos män är prostatacancer. 68,7% relativ 10-årsöverlevnad. Så många kvinnor beräknas leva 10 år efter att de fått sin cancerdiagnos. 68,9% relativ 10-årsöverlevnad. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

Kan cancerceller spridas till andra delar av kroppen?

Cancerceller kan sprida sig via blod och lymfvätska till andra delar av kroppen och där bilda metastaser, dottertumörer. Cancertumörer kan också spridas i kroppen genom att växa direkt in i annan vävnad.

Hur gör man operation av ändtarmscancer?

Operation av ändtarmscancer görs i dag endast av specialutbildade kirurger. Så bör det vara även vid tjocktarmscancer. Vid tjocktarmscancer kan läkaren oftast sy ihop de två delarna av tjocktarmen som är kvar sedan tumören opererats bort. Då kan matsmältning och avföring åter fungera normalt.

Vad är symtom på tjocktarmscancer?

Symtom på tjocktarmscancer och ändtarmscancer 1 Blod i avföringen 2 Ändrade avföringsvanor 3 Hård i magen, lös i magen, långvarig diarré, förstoppning eller täta trängningar 4 Kraftig slembildning 5 Smärta, ibland som knipsmärtor 6 Uppkördhetskänsla, blodbrist, trötthet och viktminskning kan vara andra symtom

Hur många barn får cancer i Sverige?

De flesta barn som får cancer är under fyra år, eller mellan 10-14 år. Behandlingsmöjligheterna för barn med cancer är ofta goda och dödligheten låg. Det är mycket ovanligt att barn drabbas av cancer. Av de cirka 1,6 miljoner barn som finns i Sverige är det omkring 300 som insjuknar i cancer varje år.

Vad är cancer i ändtarmen?

Cancer i tjocktarmen eller ändtarmen är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. De flesta som får sjukdomen är över 60 år men en del är yngre. Chansen att bli av med cancern är större ju tidigare den upptäcks.

Vad är tumörer i hjärna och ryggmärg?

Tumörer i hjärna och ryggmärg är de vanligaste solida tumörerna hos barn och utgör 30 procent av all barncancer. Ungefär hälften av dessa tumörer sitter i lillhjärnan och hjärnstammen. Hjärnan är central för tankar, minne och känslor. Även för våra fem sinnen, motorik, och andra basfunktioner som hjärta, cirkulation och andning.

Varför är tjocktarmen och ändtarmen cancer?

Insidan av tjocktarmen och ändtarmen är täckt av en slemhinna. Det är där cancern börjar. Det är vanligt att det bildas godartade utväxter i slemhinnan som kallas polyper. Ibland kan de utvecklas till cancer. Det tar många år. När cancertumören växer kan den orsaka sår och förträngningar.

Vad är cancer i ändtarmsöppningen?

Analcancer eller cancer i ändtarmsöppningen är annan sorts cancer än ändtarmscancer och tjocktarmscancer. Cancertumören uppstår i andra sorts celler, nära ringmusklerna. Symtomen kan påminna om ändtarmscancer. Ibland går cancertumören att känna som en förhårdnad i ändtarmsöppningen. Det kan även göra ont, exempelvis när du

Hur lång tid kan det ta innan du får ändtarmscancer?

Efter en operation av tjocktarmscancer eller ändtarmscancer kan det ta några veckor innan tarmen fungerar som den ska. Det kan ta upp till flera år om skarven är långt ned i ändtarmen. Du kan få diarréer och mycket gaser i tarmen, om du har fått strålbehandling. Du kan få urininkontinens eller avföringsinkontinens.

Vad är symptomen på cancern?

Cancern ger i början sällan några symptom alls, men sedan uppträder problem med urinering och ibland även blod i urinen. Ibland visar sig inte symptom förrän cancern har spridit sig till andra organ och märks till exempel trötthet, viktminskning eller blodbrist.

Hur många människor får cancer varje år?

Mer än tio miljoner människor får cancer varje år. I Sverige diagnosticerades 2003 nästan 50 000 nya fall. Det är ungefär dubbelt så många som för trettio år sedan. Man räknar med att var tredje person i Sverige någon gång under sin livstid kommer att drabbas av en cancersjukdom. Den främsta förklaringen är att vi lever allt längre.

Hur många insjuknar i cancerformen?

Drygt 3 000 dog av lungcancer i Sverige 2002, knappt 1 500 av bröstcancer och 2 300 av prostatacancer. Varje år insjuknar en och en kvarts miljon människor i cancerformen i hela världen. – Det är det som är så anmärkningsvärt, att den cancerform som man har bäst kläm på hur man ska förebygga är den som skördar flest offer.

Vad är andra fasen av cancer?

Andra fasen eller cancer in situ – cancer som växer på en avgränsad plats. I den andra fasen är cellerna så förändrade att de har blivit cancerceller. In situ betyder på plats och innebär att cellerna fortfarande växer på ett och samma ställe. De tränger inte in i andra vävnader eller organ.

Vad betyder cancer på latin?

Cancer betyder krabba eller kräfta på latin. Ordet hänvisar till tumörens likhet med en krabba där benen representerar vävnadsutskott eller stora blodkärl som omger tumören. Hur uppstår cancer? En cancersjukdom börjar med att celler i kroppen får en genetisk förändring som sedan inte repareras.

Vad är en ärftlig cancersjukdom?

Hittills har mutationer hittats i fler än femtio olika gener som kan orsaka ärftlig cancer. Ju vanligare en cancersjukdom är desto fler ärftliga varianter av den finns. De cancersjukdomar där ärftliga former är vanligast är malignt melanom, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, prostatacancer samt gynekologisk cancer.

Varför är cancer en genetisk sjukdom?

Cancer är en genetisk sjukdom. Men all cancer är inte ärftlig. I flertalet fall är det istället genförändringar som uppstår under livets gång som orsakar cancer. Generna påverkas bland annat av vår livsstil, och genom hälsosamma levnadsvanor kan risken minska.

Hur ökar risken för att drabbas av rökning?

Rökning ökar risken för att drabbas av en rad dödliga sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, cancer och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Även den som utsätts för passiv rökning löper ökad rik att drabbas. Vid varje bloss frigörs partiklar och gaser som kan innehålla upp till 8 000 olika kemiska föreningar.

Vad är risken för att dö av tobak?

Passiv rökning beräknas varje år döda närmare 500 personer. Att leva med en rökare ökar risken för att dö av hjärt- kärlsjukdom eller lungcancer med mellan 20 och 30 procent. Källa: Hjärt-Lungfondens faktablad om tobak.

Vad är orsaken till bröstcancer?

Orsaker till bröstcancer. Vad som orsakar bröstcancer är inte klarlagt. Sannolikt uppstår sjukdomen genom ett komplicerat samspel mellan en mängd olika riskfaktorer såsom arvsanlag, hormonbalans och yttre miljöfaktorer. Vissa faktorer ökar alltså risken men kan inte ensamma orsaka sjukdomen.

Kan cancern spridas till andra delar av kroppen?

Cancern kan sprida sig, genom lymf- eller blodkärl, till andra delar av kroppen. Exempelvis till lungorna eller till levern. Om cancern hinner sprida sig så kallas dessa tumörer för dottertumörer, metastaser. Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancern i Sverige.

Vad är en cancersjukdom?

En cancersjukdom börjar med att celler i kroppen får en genetisk förändring som sedan inte repareras. Dessa genetiska förändringar kan drabba i princip alla celler i olika organ och kan sedan leda till olika cancerformer, såsom bröstcancer, prostatacancer eller lungcancer.

Hur används datortomografi för att undersöka levern?

Vanligen används datortomografi för att undersöka om sjukdomen spridit sig till andra organ i kroppen, främst lever och lungor. Ibland ger datortomografi inte ett säkert svar om tumören spridit sig. Då kan man behöva komplettera med så kallad PET-kamera eller magnetkameraundersökning av levern.

Vad är datortomografi på tjocktarmen?

Datortomografi på tjocktarmen. Datortomografi kan också användas för att upptäcka tumörer i tjocktarmen, så kallad virtuell koloskopi. Om tumören sitter i ändtarmen används magnetkameraundersökning för att ta reda på hur djupt den växer i tarmväggen. Man ser även om det finns spridning till lymfkörtlar i tumörens närhet.

Vad är en datortomograf eller CT?

En datortomograf eller CT (Computerized Tomographic Scanning eller datorstyrd skiktröntgen) är alltså ett särskilt slags röntgenapparat. Istället för att sända en röntgenstråle genom din kropp, som vid vanlig röntgenfotografering, sänds många små röntgenstrålar från flera olika vinklar.

Vad är en lågt differentierad tumör?

En tumör som kraftigt liknar strukturerna i ursprungsvävnaden kallas för en högt differentierad tumör. Ju närmare strukturen i tumören liknar den normala cellstrukturen, desto bättre är cellen således differentierad. En tumör som endast svagt liknar sin ursprungsvävnad kallas för en lågt differentierad eller anaplastisk tumör.

Share this post