Populära

Vad ar mitt foretags SNI-kod?

Vad är mitt företags SNI-kod?

SNI-koden består av 5 siffor och du hittar den under ”Verksamhet och status” efter att du har sökt fram ditt företag. Du kan bara ange en SNI-kod i ansökan/kundkännedom, har företaget flera registrerade SNI-koder anger du den som bäst beskriver företagets huvudsakliga verksamhet.

Är alla årsredovisningar offentliga?

En kopia av den färdiga årsredovisningen ska skickas till Bolagsverket när den godkänts på årsstämman i bolaget. Den insända årsredovisningen blir en offentlig handling hos Bolagsverket, som vem som helst kan begära ut för att läsa.

Hur gör man en aktieöverlåtelse?

Aktieöverlåtelseavtal och bolagsrättsliga konsekvenser En aktieöverlåtelse är ett civilrättsligt avtal mellan säljare och köpare. Det finns inga särskilda krav på hur ett aktieöverlåtelseavtal ska vara utformat, men det är klädsamt att åtminstone följa Bolagsverkets rekommendationer.

Hur överlåter jag aktier?

Skriv in den nya ägaren i aktieboken Köparen styrker att den köpt aktierna och visar upp aktiebreven, med överlåtelse underskriven av säljaren, så att köparen kan bli antecknad som ägare till aktierna i aktieboken, som styrelsen ansvarar för.

Hur gör man en verksamhetsbeskrivning?

Beskriv översiktligt vad bolaget ska göra, och använd lagom mycket detaljer. Det räcker t ex inte att skriva ”konsultverksamhet”, eftersom det kan vara i princip vad som helst. Skriv ”konsultverksamhet inom IT” eller ”inom heminredning”. Undvik för mycket ovidkommande detaljer.

Hur hittar man årsredovisningar?

På Bolagsverkets webbplats hittar du detaljerad information om vad olika årsredovisningar ska innehålla. Där kan du också köpa årsredovisningar och annan offentlig information via e-tjänsten Näringslivsregistret.

När ska årsredovisningen senast vara underskriven?

8. Skriv under fastställelseintyget. Innan du kan lämna in företagets årsredovisning måste en styrelseledamot skriva under fastställelseintyget . Det går till på olika sätt beroende på om du ska lämna in årsredovisningen digitalt eller på papper.

Share this post