Populära

Vad ar neurologiska sjukdomar?

Vad är neurologiska sjukdomar?

Neurologiska sjukdomar är sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet ( hjärna och ryggmärg ), perifera nervsystemet ( perifera nerver inklusive kranialnerver), eller autonoma nervsystemet (delar som är lokaliserade både i centrala- och perifera nervsystemet). Neurologer diagnosticerar och behandlar även vissa muskulära sjukdomar.

Vad är en neurologisk undersökning?

Neurologisk undersökning. Vid en neurologisk undersökning undersöker läkaren vakenhetsgrad, pupillreaktion, ögonrörelser, muskelstyrka, förmåga att koordinera rörelser, balans, känsel och olika reflexer. Det hjälper läkaren att fastställa om det är fråga om en sjukdom i nervsystemet.

Hur kan man prata med en nydiagnostiserad?

Diagnosstödgenom ett samtal med någon som vet hur det är att leva med diagnosen, är ofta till stor hjälp. Som nydiagnostiserad kan man känna sig vilsen och osäker. Det kan vara lättare att prata med en oberoende part om sina tankar, funderingar, oro och känslor än att ta upp det med någon anhörig.

Vad är neuropsykiatrisk utredning?

Neuropsykiatrisk utredning 1 Första vårdkontakten 2 Bedömningssamtal 3 Väntelista 4 Fördjupad utredning 5 Beskrivning av diagnos 6 Uppföljning och stödinsatser

https://www.youtube.com/watch?v=fJl5J7wK7cs

Vad innebär grundläggande neurologstatus?

Grundläggande neurologstatus innefattar ett fleratal olika undersökningsmoment. Nedanstående filmer går igenom de vanligaste momenten som kan användas som en slags screeningundersökning på patienter vid misstanke om neurologisk avvikelse.

Vad är Nervstatus eller neurologiskt status?

Hoppa till navigering Hoppa till sök. Nervstatus eller neurologiskt status används inom sjukvården för att undersöka patienter vid misstanke om sjukdomar i nervsystemet. Med hjälp av ett nervstatus kan man dels frikänna patienter från neurologisk åkomma, dels anatomiskt lokalisera en skada.

Share this post