Populära

Vad ar NHR status?

Vad är NHR status?

NHR, eller Non Habitual Residence, är en förmånlig skattestatus för dig som flyttar till Portugal. Att ansöka om NHR-status i Portugal kan ge dig många fördelar, vilket har gjort systemet mycket lyckosamt sedan det sjösattes 2009.

Hur många svenskar flyttar till Portugal?

Vi som har flyttat till Portugal är knappt 0,06% av svenska befolkningen. Sverige och Portugal har ungefär samma folkmängd så vi utgör endast ca 0,06% av befolkningen här i Portugal. Vi emigranter och invandrare utgör en riktigt liten minoritet i båda länderna.

Hur mycket skatt betalar man i Portugal?

Eftersom skatten i Portugal är lägre, 28 procent, tas ingen skatt ut i Portugal. Utländska aktier, exempelvis norska aktier, som individen köpt efter utlandsflytten omfattas inte av den svenska tioårsregeln och ingen svensk skatt utgår på dessa.

Hur många svenska pensionärer bor i Portugal?

Skatteverket har lyckats identifiera cirka 3 300 pensionärer i Portugal och Grekland som har så SINK-beslut, men Malin Barkestad tror att det finns fler. – Det finns fler, men hur många vet vi inte.

Hur mycket får jag i pension efter skatt?

Så fungerar skatt på pension När du tar ut din allmänna pension betalar du skatt på den precis som du gör på lön. Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun där du bor. När det gäller tjänstepensionen drar de flesta pensionsbolag automatiskt 30 procent vid utbetalning.

Hur många svenskar flyttade till Portugal 2020?

Under 2020 flyttade 546 personer från Sverige till Portugal.

Hur många svenskar bor i Portugal?

Nya siffror från det portugisiska finansdepartementet visar att sammanlagt 23 767 personer beviljats NHR-status i landet sedan systemets införandes. Av dessa är endast 2071 svenskar.

Hur många svenska pensionärer bor utomlands?

Antalet pensionärer som bor utomlands har ökat de senaste tio åren. I år bor 151 970 personer som får svensk pension utomlands. Det är en ökning med 4 523 personer jämfört med förra året, enligt nya siffror från Pensionsmyndigheten. Totalt bor utlandspensionärerna i 164 länder.

Share this post